คำพยานของคาทอลิก | "ถนนกลับบ้านของบาทหลวงคนหนึ่ง" (ภาคแรก)

วันที่ 30 เดือน 09 ปี 2022

เดิมทีตัวละครเอกเป็นบาทหลวงนิกายคาทอลิกและรับใช้ในฐานะอธิการอาราม ใน ค.ศ. 2001 เขาได้ยินคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นพยานยืนยันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกลับมาแล้วเพื่อทรงพระราชกิจใหม่ เมื่อได้ยินข่าว เขาไม่เพียงมีมโนคติอันหลงผิดมากมายและปฏิเสธที่จะยอมรับ แต่เขาถึงกับปิดกั้นการเข้าออกวัด แต่ความอ้างว้างของศาสนจักรและความเสื่อมถอยของคณะนักบวชทำให้เขาทบทวนว่า พระจิตเจ้าไม่ทรงพระราชกิจในศาสนจักรแล้วจริงๆ หรือ? ด้วยการอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เขาก็แก้ไขมโนคติอันหลงผิดและความสับสนของเขาได้ และเขามั่นใจว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา อย่างไรก็ตาม หลังจากมุขนายกล่วงรู้ว่าเขาได้ยอมรับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ก็ปลดเขาออกจากการเป็นอธิการ และข่มขู่ว่าจะขับไล่ออกจากวัดเพื่อบังคับให้เขาล้มเลิกการติดตามพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เมื่อตำแหน่งบาทหลวงและอธิการคาทอลิกของเขาถูกคุกคาม เขาเลือกสิ่งใด? เชิญรับชมได้ในวีดิทัศน์นี้

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger