หนังคริสเตียน | "เสียงเคาะประตู" ฉากเด่น: องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำลังเคาะที่ประตูคุณสามารถระลึกรู้พระสุรเสียงของพระองค์หรือไม่? (1)

หนังคริสเตียน | "เสียงเคาะประตู" ฉากเด่น: องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำลังเคาะที่ประตูคุณสามารถระลึกรู้พระสุรเสียงของพระองค์หรือไม่? (1)

148 |วันที่ 14 เดือน 08 ปี 2020

องค์พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่า "แกะของเราได้ยินเสียงของเรา" (ยอห์น 10:27) (© THSV) เห็นได้ชัดเจนว่า องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังตรัสเพื่อแสวงหาแกะของพระองค์ในเวลาการทรงกลับมาของพระองค์ สิ่งที่สำคัญยิ่งยวดที่สุดสำหรับบรรดาคริสตชนที่ต้องทำขณะที่พวกเขารอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือการพยายามที่จะได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่คนเราจะสามารถระลึกรู้พระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร? อะไรคือความแตกต่างระหว่างพระสุรเสียงของพระเจ้ากับเสียงของมนุษย์?

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก