หนังคริสเตียน | พวกเราจะสามารถแน่ใจได้อย่างไรว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาแล้ว? (ฉากเด่น)

วันที่ 14 เดือน 11 ปี 2020

นับตั้งแต่คริสตจักรทั้งหลายได้เริ่มทนทุกข์จากความร้างเปล่า บรรดาพี่น้องชายหญิงมากมายในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้รู้สึกอย่างชัดเจนถึงความขาดพร่องพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการสถิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า และพวกเขาทั้งหมดกำลังถวิลหาการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่เมื่อได้ยินข่าวว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาแล้ว พวกเราจะสามารถแน่ใจในการนี้ได้อย่างไร?

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger