เพลงคริสเตียน | "นัยสำคัญของการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ทั้งสองครั้งของพระเจ้า"

วันที่ 13 เดือน 07 ปี 2023

Intro

การทรงปรากฏในรูปมนุษย์ครั้งแรกนั้น

เป็นไปเพื่อไถ่มวลมนุษย์ทั้งปวงให้พ้นจากบาปผ่านทางเนื้อหนังของพระเยซู

พระองค์ได้ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดจากไม้กางเขน

แต่อุปนิสัยเยี่ยงซาตานของคนกลับไม่หายไป

Verse 1

พระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางผู้คน

ทรงรับประสบการณ์ความทุกข์ ประทานวจนะให้ผู้คน

โดยผ่านทางการทรงปรากฏในรูปมนุษย์

คนจึงได้รับการช่วยให้รอดครบถ้วนจากพระเจ้า

มิใช่ได้รับโดยตรงจากสวรรค์ที่สนองตามคำอธิษฐาน

ด้วยเหตุว่ามนุษย์นั้นเป็นเนื้อหนัง

จึงไม่มีทางเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นแน่แท้

นับประสาอะไรที่จะเข้าหาพระวิญญาณ

มนุษย์ทุกคนสามารถสัมผัสเนื้อหนังที่ทรงปรากฏในรูปมนุษย์

Verse 2

โดยผ่านทางพระองค์ มนุษย์สามารถได้รับความรอด

และเข้าใจพระวจนะ ความจริงทั้งปวง

ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ซ้ำอีก นั้นเพียงพอที่จะทำให้มนุษย์สะอาดบริสุทธิ์

จึงทำให้พระราชกิจทั้งปวงครบถ้วนบริบูรณ์

รวมไปถึงความหมายของการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ของพระเจ้า

ราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนังจากนี้จะก้าวมาถึงปลายทาง

พระองค์จะไม่ทรงปรากฏในรูปมนุษย์อีกครั้ง

Bridge

หลังจากทรงปรากฏในรูปมนุษย์ครั้งนี้

ราชกิจในเนื้อหนัง การทรงช่วยให้รอดจะปิดตัวลงอย่างบริบูรณ์

เพราะพระองค์ได้ทรงแบ่งประเภทมนุษย์

และได้ทรงรับไว้ซึ่งผู้คนที่ทรงเลือกเอง

Refrain

การทรงปรากฏในรูปมนุษย์ครั้งที่สองนั้นจะไม่เป็น

เครื่องบูชาลบล้างบาปอีกต่อไป

แต่ช่วยผู้ได้รับการอภัยให้ได้รับความรอดอย่างครบบริบูรณ์

อุปนิสัยจะเปลี่ยนแปลง จะได้รับความสะอาด

เมื่อหลุดพ้นจากความมืดมน อิทธิพลของซาตาน

พวกเขาจะกลับไปยังพระบัลลังก์พระเจ้า

นี่คือทางเดียวที่จะได้รับการทำให้บริสุทธิ์อย่างครบบริบูรณ์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger