หนังคริสเตียน | เหตุใดพระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สองครั้งเพื่อทรงช่วยมวลมนุษย์ให้รอด? (ฉากเด่น)

วันที่ 21 เดือน 11 ปี 2020

ในยุคพระคุณ พระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ทรงถูกตรึงกางเขน ทรงรับเอาบาปทั้งหลายของมนุษย์มาไว้กับพระองค์เองและทรงทำให้พระราชกิจแห่งการไถ่มวลมนุษย์สำเร็จสมบูรณ์ ในยุคสุดท้าย พระเจ้าได้ทรงจุติเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อทรงแสดงความจริงและเพื่อทรงชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์อย่างถ้วนทั่วและช่วยมนุษย์ให้รอด แล้วเหตุใดพระเจ้าจึงจำเป็นต้องทรงจุติเป็นมนุษย์สองครั้งเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกิจแห่งความรอดของมนุษย์? พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสว่า "การจุติเป็นมนุษย์ครั้งแรกนั้นก็เพื่อไถ่มนุษย์จากบาป เพื่อไถ่เขาโดยวิถีทางของพระวรกายเนื้อหนังของพระเยซู นั่นก็คือ พระองค์ได้ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดจากกางเขน แต่อุปนิสัยอันเสื่อมทรามเยี่ยงซาตานยังคงตกค้างอยู่ในตัวมนุษย์ การจุติเป็นมนุษย์ครั้งที่สองนั้นมิใช่เพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปอีกต่อไป แต่เพื่อช่วยบรรดาผู้ที่ได้รับการไถ่จากบาปให้รอดอย่างครบถ้วนเสียมากกว่า การนี้ทำไปก็เพื่อที่บรรดาผู้ที่ได้รับการยกโทษไปแล้วอาจได้รับการช่วยให้พ้นจากบาปของพวกเขา และได้รับการทำให้สะอาดอย่างครบถ้วน และหลุดพ้นจากอิทธิพลแห่งความมืดของซาตานและคืนสู่เบื้องพระบัลลังก์ของพระเจ้าโดยการบรรลุถึงอุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไป เพียงในหนทางนี้เท่านั้นมนุษย์จึงจะสามารถได้รับการทำให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างครบถ้วน…" (พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า) วิดีโอนี้เปิดเผยความล้ำลึกของการจุติเป็นมนุษย์สองครั้งของพระเจ้า

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger