เปิดเผยความลึกลับของพระนามใหม่พระเจ้าที่พยากรณ์ไว้ในพระธรรมวิวรณ์ "พระนามใหม่ของพระเจ้า"

วันที่ 11 เดือน 03 ปี 2020

เปิดเผยความลึกลับของพระนามใหม่พระเจ้าที่พยากรณ์ไว้ในพระธรรมวิวรณ์ "พระนามใหม่ของพระเจ้า" | ละครสั้นคริสเตียน

ซูซิน เป็นคนงานของคริสตจักรบ้านคนหนึ่งที่แสวงหาและโหยหาการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างกระตือรือร้นอยู่เสมอ วันหนึ่ง หลานสาวของเธอได้เป็นพยานกับเธอว่า เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมา พระองค์จะทรงใช้พระนามใหม่ และมีเพียงบรรดาผู้ที่ยอมรับพระนามใหม่ของพระเจ้าเท่านั้นที่จะได้ไปอยู่เบื้องหน้าบัลลังก์ของพระเจ้า เธออ้างอิงคำพยานนี้ตามคำเผยพระวจนะต่อไปนี้จากบทวิวรณ์ ความว่า “คนที่ชนะ เราจะตั้งให้เขาเป็นเสาหลักอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าของเรา และเขาจะไม่ออกไปจากพระวิหารอีกเลย และบนตัวเขา เราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเรา และชื่อเมืองของพระเจ้าของเรา...และเราจะจารึกนามใหม่ของเราด้วย” (วิวรณ์ 3:12) (© THSV) อย่างไรก็ตาม ซูซินเชื่อว่าพระนามของพระเยซูจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง และเชื่อว่าเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมา ผู้คนจะยังคงเรียกพระองค์ว่า พระเยซู เรื่องนี้นำทั้งสองคนเข้าสู่การถกเถียงกัน ผลลัพธ์ของการถกเถียงของพวกเธอจะเป็นอย่างไร ? องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงใช้พระนามใหม่ในการเสด็จกลับมาของพระองค์หรือไม่ ? ติดตามชมเพื่อค้นหาคำตอบได้จากละครสั้นเรื่อง พระนามใหม่ของพระเจ้า

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger