เพลงคริสเตียน | "พระสิริของพระเจ้ามีความสำคัญสูงสุดท่ามกลางมนุษย์"

วันที่ 09 เดือน 02 ปี 2021

ในอุปนิสัยของผู้คนปกตินั้นไม่มีความคดโกงหรือการหลอกลวง

ผู้คนมีสัมพันธภาพปกติต่อกัน

พวกเขาไม่ได้ยืนเพียงลำพัง

และชีวิตของพวกเขาทั้งไม่ธรรมดาสามัญและไม่เสื่อม

ดังนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงเป็นที่ยกย่องท่ามกลางทั้งหมดเช่นกัน

พระวจนะของพระองค์แผ่ซ่านท่ามกลางมนุษย์

ผู้คนดำรงชีวิตอยู่ในความสันติสุขต่อกัน

และอยู่ภายใต้การดูแลเอาใจใส่และการคุ้มครองปกป้องของพระเจ้า

แผ่นดินโลกถูกเติมด้วยการปรองดอง โดยไม่มีการแทรกแซงจากซาตาน

และพระสิริของพระเจ้าก็มีความสำคัญสูงสุดท่ามกลางมนุษย์

ผู้คนเช่นนั้นเป็นเหมือนบรรดาทูตสวรรค์ กล่าวคือ

บริสุทธิ์ มีชีวิตชีวา ไม่เคยบ่นเรื่องพระเจ้า

และอุทิศความพยายามทั้งหมดของพวกเขาแด่พระสิริของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกเพียงประการเดียว

และอุทิศความพยายามทั้งหมดของพวกเขาแด่พระสิริของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกเพียงประการเดียว

“เมื่อเราขึ้นสู่บัลลังก์ในหัวใจของมนุษย์

นั่นจะเป็นชั่วขณะที่บรรดาบุตรของเราและประชากรของเราปกครองเหนือแผ่นดินโลก”

พระองค์ทรงกำลังหมายถึงเวลาที่บรรดาทูตสวรรค์บนแผ่นดินโลกจะชื่นชม

พระพรแห่งการปรนนิบัติพระเจ้าในสวรรค์

เพราะมนุษย์คือการแสดงออกของวิญญาณของบรรดาทูตสวรรค์

พระเจ้าตรัสว่าสำหรับมนุษย์แล้ว การอยู่บนแผ่นดินโลกเป็นเหมือนการอยู่ในสวรรค์

สำหรับมนุษย์แล้วการรับใช้พระเจ้าบนแผ่นดินโลกเป็นเหมือนบรรดาทูตสวรรค์ที่รับใช้พระเจ้าในสวรรค์โดยตรง

รับใช้พระเจ้าในสวรรค์โดยตรง—

และด้วยเหตุนี้ ในช่วงระหว่างวันเวลาของเขาบนแผ่นดินโลก

มนุษย์ชื่นชมพระพรของสวรรค์ชั้นที่สาม

นี่คือสิ่งที่กำลังถูกพูดถึงจริง ๆ ในพระวจนะเหล่านี้

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger