เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าทรงสร้างวันพรุ่งนี้ที่สวยงามยิ่งกว่าให้แก่มวลมนุษย์"

วันที่ 27 เดือน 02 ปี 2021

พระเจ้าประทานผลไม้อันล้ำค่าของพระองค์แก่ชาวไร่แห่งคานาอัน

ผู้ซึ่งกระตือรือร้นและยินดีต้อนรับการทรงกลับมาของพระองค์อย่างจริงจังจริงใจ

พระเจ้าทรงปรารถนาเพียงให้ฟ้าสวรรค์คงอยู่ชั่วกัลปาวสาน

และที่มากไปกว่านั้น ให้มนุษย์ไม่มีวันแก่ชรา

ให้ฟ้าสวรรค์และมนุษย์ได้หยุดพักตลอดกาล

และให้ "สนไพน์กับสนไซเปรส" ที่เขียวขจีตลอดปีร่วมทางกับพระองค์ตลอดกาล

ร่วมทางกับพระองค์ตลอดกาล

และร่วมทางกับฟ้าสวรรค์

ในการเข้าสู่ยุคแห่งอุดมคติด้วยกันตลอดกาล

และพระเจ้าทรงมอบบั้นปลายของมวลมนุษย์แก่เขา

พระองค์ทรงทิ้งความมั่งคั่งทั้งหมดของพระองค์ไว้ให้มนุษย์

ทรงหว่านชีวิตของพระองค์ท่ามกลางมนุษย์

ทรงปลูกเมล็ดแห่งชีวิตของพระองค์ในท้องทุ่งแห่งหัวใจของมนุษย์

ทรงทิ้งความทรงจำนิรันดร์กาลไว้ให้เขา

ทรงทิ้งความรักทั้งหมดของพระองค์ไว้ให้มวลมนุษย์

และทรงให้ทุกอย่างที่มนุษย์ทะนุถนอมในพระเจ้าแก่มนุษย์

เพราะพระเจ้าได้ทรงมอบทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์ให้แก่มวลมนุษย์แล้ว—

พระเจ้าได้ทรงละทั้งหมดทั้งมวลแห่งชีวิตของพระองค์ไว้ให้มนุษย์แล้ว

และพระองค์ได้ทรงตรากตรำอย่างหนัก

ในการไถแผ่นดินที่สวยงามแห่งความรักให้แก่มวลมนุษย์โดยไม่ตรัสสักคำ

พระองค์ไม่เคยได้ทรงยื่นข้อเรียกร้องที่เป็นธรรมและเท่าเทียมใดๆ ต่อมนุษย์

และไม่ได้ทรงทำสิ่งใดเลยนอกจากแค่ทรงน้อมรับการจัดการเตรียมการของมนุษย์

และทรงสร้างวันพรุ่งนี้ที่สวยงามยิ่งขึ้นให้แก่มวลมนุษย์

และทรงสร้างวันพรุ่งนี้ที่สวยงามยิ่งขึ้นให้แก่มวลมนุษย์

และทรงสร้างวันพรุ่งนี้ที่สวยงามยิ่งขึ้นให้แก่มวลมนุษย์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger