เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าทรงเป็นผู้ปกครองแห่งแผนการบริหารจัดการ 6,000 ปี"

วันที่ 22 เดือน 10 ปี 2020

พระราชกิจของพระเจ้าจะถูกกระทำโดยพระเจ้าพระองค์เอง

พระองค์นั่นเองทรงเป็นผู้ทำให้พระราชกิจของพระองค์เคลื่อนที่

และพระองค์นั่นเองทรงเป็นผู้สรุปปิดตัวพระราชกิจของพระองค์

พระองค์นั่นเองทรงเป็นผู้วางแผนพระราชกิจนั้น

และพระองค์นั่นเองทรงเป็นผู้บริหารจัดการพระราชกิจ

และยิ่งไปกว่านั้น พระองค์นั่นเองทรงเป็นผู้นำพาพระราชกิจไปสู่การเกิดผล

ดังที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์ว่า

"เราเป็นปฐมกาลและอวสาน เราคือผู้หว่านและผู้เก็บเกี่ยว"

ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพระราชกิจแห่งการบริหารจัดการของพระองค์นั้นกระทำโดยพระเจ้าพระองค์เอง

พระองค์ทรงเป็นผู้ปกครองแผนการบริหารจัดการหกพันปี

ไม่มีผู้ใดสามารถทำพระราชกิจของพระองค์แทนพระองค์ได้

และไม่มีผู้ใดสามารถนำพาพระราชกิจของพระองค์มาสู่การปิดตัวได้

เพราะพระองค์นั่นเองทรงเป็นผู้ถือครองทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์

เมื่อได้ทรงสร้างโลกแล้ว

พระองค์จะทรงนำทางทั้งโลกให้ดำรงชีวิตอยู่ในความสว่างของพระองค์

และพระองค์จะทรงสรุปปิดตัวทั้งยุคด้วยเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการนำพาแผนการทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์ไปสู่การเกิดผล!

เมื่อได้ทรงสร้างโลกแล้ว

พระองค์จะทรงนำทางทั้งโลกให้ดำรงชีวิตอยู่ในความสว่างของพระองค์

และพระองค์จะทรงสรุปปิดตัวทั้งยุคด้วยเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการนำพาแผนการทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์ไปสู่การเกิดผล!

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger