เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าทรงเป็นปฐมและอวสาน"

วันที่ 28 เดือน 05 ปี 2022

พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะได้เปิดยุคใหม่

นี่หมายถึงยุคเก่าได้สรุปปิดตัว

ทุกครั้งที่เสด็จมาทรงงานท่ามกลางมนุษย์

นั่นคือการสู้รบครั้งใหม่บังเกิด

ถ้าไม่มีราชกิจใหม่ ราชกิจเก่าจะไม่ปิดตัว

และถ้าราชกิจเก่าไม่ปิดตัว

นี่พิสูจน์ว่าการสู้รบกับซาตานยังคงร้อนแรง

พระเจ้าทรงเป็นปฐมและอวสาน

พระองค์ทรงทำให้ราชกิจเคลื่อนไหว

และจำเป็นจะต้องเป็นพระเจ้าพระองค์เอง

ที่เสด็จมาสรุปปิดตัวยุคเก่า

และนั่นคือข้อพิสูจน์ว่าทรงชนะซาตาน

เป็นข้อพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพิชิตโลกา

ทรงเป็นผู้หว่านและผู้เก็บเกี่ยว

พระเจ้าทรงเป็นปฐมและทรงเป็นอวสาน และทรงเป็นอวสาน

หากพระเจ้ามาทรงราชกิจใหม่ท่ามกลางเหล่ามนุษย์

เมื่อนั้นเท่านั้นมนุษย์จึงหลุดพ้นจากแดนครอบครองของซาตาน

และได้รับการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่

หาไม่คนจะอยู่ในยุคเก่าตลอด

อยู่ภายใต้อิทธิพลของซาตาน

ทุกยุคที่พระเจ้าทรงนำทำให้บางอย่างของมนุษย์ได้หลุดพ้น ทำให้บางอย่างของมนุษย์ได้หลุดพ้น

และด้วยราชกิจพระเจ้ามนุษย์เข้าสู่ยุคใหม่

และเมื่อพระเจ้าทรงมีชัย ผู้ติดตามก็ชนะ

พระเจ้าทรงเป็นปฐมและอวสาน

พระองค์ทรงทำให้ราชกิจเคลื่อนไหว

และจำเป็นจะต้องเป็นพระเจ้าพระองค์เอง

ที่เสด็จมาสรุปปิดตัวยุคเก่า

และนั่นคือข้อพิสูจน์ว่าทรงชนะซาตาน

เป็นข้อพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพิชิตโลกา

ทรงเป็นผู้หว่านและผู้เก็บเกี่ยว

พระเจ้าทรงเป็นปฐมและทรงเป็นอวสาน

ด้วยราชกิจพระเจ้า มนุษย์เข้าสู่ยุคใหม่

และเมื่อพระเจ้าทรงมีชัย ผู้ติดตามก็ชนะ

และด้วยราชกิจพระเจ้า มนุษย์เข้าสู่ยุคใหม่

และเมื่อพระเจ้าทรงมีชัย ผู้ติดตามก็ชนะ

พระเจ้าทรงเป็นปฐมและอวสาน

พระองค์ทรงทำให้ราชกิจเคลื่อนไหว

และจำเป็นจะต้องเป็นพระเจ้าพระองค์เอง

ที่เสด็จมาสรุปปิดตัวยุคเก่า

และนั่นคือข้อพิสูจน์ว่าทรงชนะซาตาน

เป็นข้อพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพิชิตโลกา

ทรงเป็นผู้หว่านและผู้เก็บเกี่ยว

พระเจ้าทรงเป็นปฐมและทรงเป็นอวสาน และทรงเป็นอวสาน

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger