เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์แห่งยุคสุดท้ายทรงพระราชกิจแห่งพระวจนะเป็นหลัก"

วันที่ 25 เดือน 09 ปี 2021

Verse 1

พระเจ้าในรูปมนุษย์ยุคสุดท้ายทรงจบยุคพระคุณ

ตรัสพระวจนะให้มนุษย์เพียบพร้อมและรู้แจ้ง

พระวจนะซึ่งขจัดพื้นที่พระเจ้าคลุมเครือภายในใจมนุษย์

พระเยซูทรงราชกิจที่แตกต่าง

ทรงแสดงปาฏิหาริย์และรักษาผู้ป่วย

ทรงเผยแผ่ข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์

ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อไถ่มนุษย์ทุกคน

Pre-chorus 1

มนุษย์จึงมีมโนคติหลงผิด

ว่าพระเจ้าจะทรงเป็นเช่นนี้เสมอไป

Chorus

พระเจ้าในรูปมนุษย์แห่งยุคสุดท้าย

ทรงทำทุกสิ่งลุล่วงชัดเจนด้วยวจนะ

ในพระวจนะเจ้าเห็นสิ่งที่ทรงเป็น

ในพระวจนะเจ้าเห็นว่าทรงเป็นพระเจ้า

Verse 2

พระเจ้าในรูปมนุษย์แห่งยุคสุดท้าย

ขจัดพื้นที่พระเจ้าคลุมเครือในมโนคติคน

ด้วยพระวจนะและพระกิจการ พระราชกิจปกติจริงแท้ในหมู่ผู้คน

มนุษย์นั้นรู้ความเป็นจริงของพระเจ้า ไม่เชื่อในพระเจ้าคลุมเครือ

ด้วยพระวจนะของพระเจ้าในเนื้อหนัง

มนุษย์ครบบริบูรณ์ ทุกสิ่งก็ลุล่วงไป

Pre-chorus 2

นี่คือราชกิจที่จะทรงทำให้สำเร็จลุล่วงในยุคสุดท้าย

Chorus

พระเจ้าในรูปมนุษย์แห่งยุคสุดท้าย

ทรงทำทุกสิ่งลุล่วงชัดเจนด้วยวจนะ

ในพระวจนะเจ้าเห็นสิ่งที่ทรงเป็น

ในพระวจนะเจ้าเห็นว่าทรงเป็นพระเจ้า

Bridge

พระเจ้าในเนื้อหนังตรัสแต่พระวจนะ

เพราะนี่คือพระราชกิจบนโลก

เจ้าเห็นทั้งหมดที่ทรงเป็นผ่านทางพระวจนะ

ทรงฤทธานุภาพ ถ่อมพระทัย สูงสุด

พระเจ้าในเนื้อหนังตรัสแต่พระวจนะ

เพราะนี่คือพระราชกิจบนโลก

เจ้าเห็นทั้งหมดที่ทรงเป็นผ่านทางพระวจนะ

ทรงฤทธานุภาพ ถ่อมพระทัย สูงสุด

Chorus

พระเจ้าในรูปมนุษย์แห่งยุคสุดท้าย

ทรงทำทุกสิ่งลุล่วงชัดเจนด้วยวจนะ

ในพระวจนะเจ้าเห็นสิ่งที่ทรงเป็น

ในพระวจนะเจ้าเห็นว่าทรงเป็น…

พระเจ้าในรูปมนุษย์แห่งยุคสุดท้าย

ทรงทำทุกสิ่งลุล่วงชัดเจนด้วยวจนะ

ในพระวจนะเจ้าเห็นสิ่งที่ทรงเป็น

ในพระวจนะเจ้าเห็นว่าทรงเป็นพระเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger