พระวจนะของพระเจ้า | "พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 2 พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า (ตอนที่สาม)"

พระวจนะของพระเจ้า | "พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 2 พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า (ตอนที่สาม)"

163 |วันที่ 09 เดือน 05 ปี 2021

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก