เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าทรงสู้ทนความทุกข์ทั้งปวงเพื่อชีวิตมนุษย์" (A Cappella)

เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าทรงสู้ทนความทุกข์ทั้งปวงเพื่อชีวิตมนุษย์" (A Cappella)

412 |วันที่ 24 เดือน 02 ปี 2021

ไม่มีใครเคยมองลึกลงไปในความลับทั้งหลาย

ที่กำลังปกครองต้นกำเนิดและการดำรงสืบมาของชีวิตมนุษย์

มีเพียงพระเจ้าผู้ทรงเข้าใจทุกสิ่งทั้งหมดนี้เท่านั้น

ที่ทรงสู้ทนต่อความเจ็บปวดและการโบยตี

ที่มนุษย์ผู้ซึ่งได้รับทุกอย่างจากพระเจ้าแต่กลับไม่รู้สึกสำนึกขอบคุณได้มอบให้แก่พระองค์

มนุษย์มองข้ามทุกสิ่งทุกอย่างที่ชีวิตนำมาให้เสมือนเป็นของตาย

และในทำนองเดียวกัน นี่ก็ "เป็นไปตามครรลอง"

ที่พระเจ้าทรงถูกทรยศโดยมนุษย์ ถูกลืมเลือนโดยมนุษย์และถูกบังคับขู่เข็ญโดยมนุษย์

ทั้งนี้ก็เพื่อเห็นแก่แผนการของพระองค์ทรงสู้ทนความทุกข์ พระเจ้าจึงทรงสู้ทนต่อความทรมานทั้งมวล

ไม่ใช่เพื่อเนื้อหนังของมนุษย์แต่เพื่อชีวิตของมนุษย์

พระองค์ทรงทำเช่นนั้น มิใช่เพื่อจะได้เนื้อหนังของมนุษย์กลับคืนมา

แต่เพื่อจะได้ชีวิตที่พระองค์ทรงระบายลมปราณให้กลับคืนมา

นี่คือแผนการของพระองค์

เป็นไปได้หรือที่แผนการของพระเจ้าจะสำคัญขนาดนั้นจริงๆ?

เป็นไปได้หรือที่มนุษย์ สิ่งมีชีวิตนี้ซึ่งมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าจะสำคัญปานนั้นจริงๆ?

แน่นอนว่าแผนการของพระเจ้านั้นสำคัญจริงๆ?

อย่างไรก็ดี สิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างโดยพระหัตถ์ของพระเจ้านี้ดำรงอยู่ก็เพื่อ

ประโยชน์แห่งแผนการของพระองค์

เพราะฉะนั้น พระเจ้าจะทรงปล่อยให้แผนการของพระองค์

สูญเปล่าไปกับความเกลียดชังที่มีต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์นี้ไม่ได้

ทั้งนี้ก็เพื่อเห็นแก่แผนการของพระองค์ทรงสู้ทนความทุกข์ พระเจ้าจึงทรงสู้ทนต่อความทรมานทั้งมวล

ไม่ใช่เพื่อเนื้อหนังของมนุษย์แต่เพื่อชีวิตของมนุษย์

พระองค์ทรงทำเช่นนั้น มิใช่เพื่อจะได้เนื้อหนังของมนุษย์กลับคืนมา

แต่เพื่อจะได้ชีวิตที่พระองค์ทรงระบายลมปราณให้กลับคืนมา

นี่คือแผนการของพระองค์

ทั้งนี้ก็เพื่อเห็นแก่แผนการของพระองค์ทรงสู้ทนความทุกข์ พระเจ้าจึงทรงสู้ทนต่อความทรมานทั้งมวล

ไม่ใช่เพื่อเนื้อหนังของมนุษย์แต่เพื่อชีวิตของมนุษย์

พระองค์ทรงทำเช่นนั้น มิใช่เพื่อจะได้เนื้อหนังของมนุษย์กลับคืนมา

แต่เพื่อจะได้ชีวิตที่พระองค์ทรงระบายลมปราณให้กลับคืนมา

นี่คือแผนการของพระองค์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก