เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ "พระเจ้าเสด็จมายังแผ่นดินโลกและกลายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป" (คลิป)

เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ "พระเจ้าเสด็จมายังแผ่นดินโลกและกลายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป" (คลิป)

501 |วันที่ 08 เดือน 05 ปี 2020

รับชมต้นฉบับ: เพลงคริสเตียน “หนึ่งเดียวผู้ทรงครองอธิปไตยเหนือทุกสิ่ง”เป็นคำพยานแด่สิทธิอำนาจและฤทธานุภาพของพระเจ้า

https://th.kingdomsalvation.org/videos/one-who-holds-sovereignty-over-everything.html

เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ "พระเจ้าเสด็จมายังแผ่นดินโลกและกลายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป" (คลิป)

ในระหว่างยุคพระคุณนั้น องค์พระเยซูเจ้าได้เสด็จมาท่ามกลางมนุษย์และได้ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ พระองค์ได้ทรงปลดปล่อยมนุษย์จากพันธนาการของธรรมบัญญัติ และเนื่องจากเครื่องบูชาลบล้างบาปนี้ มวลมนุษย์จึงได้ชื่นชมความรักและความปราณีขององค์พระผู้เป็นเจ้า… การเสด็จมาขององค์พระเยซูเจ้าได้นำการสิ้นสุดมาสู่ยุคซึ่งถูกจำกัดโดยธรรมบัญญัติ และได้นำมวลมนุษย์เข้าสู่ยุคใหม่ ขณะเดียวกัน ก็ได้ปรับปรุงสัมพันธภาพระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ให้ดีขึ้น และเปิดการเริ่มต้นใหม่ การตั้งต้นใหม่ของพระราชกิจแห่งการบริหารจัดการของพระเจ้าท่ามกลางมวลมนุษย์

เนื้อหาบางส่วนในวิดีโอนี้มาจาก: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก