MV เพลงคริสเตียน | "สิ่งที่พระราชกิจและพระวจนะนำมาให้มนุษย์คือทุกชีวิต"

MV เพลงคริสเตียน | "สิ่งที่พระราชกิจและพระวจนะนำมาให้มนุษย์คือทุกชีวิต"

625 |วันที่ 19 เดือน 09 ปี 2020

พระเจ้าไม่ทรงยึดติดกับสิ่งเก่าๆ หรือทรงดำเนินบนเส้นทางที่คร่ำครึ

เมื่อพระองค์ทรงพระราชกิจและตรัส พระองค์ไม่ทรงช่างห้ามปรามอย่างที่ผู้คนจินตนาการไว้

ในพระเจ้า ทุกสิ่งเป็นอิสระและมีเสรีภาพ และไม่มีข้อห้าม ไม่มีการจำกัดใดๆ—

สิ่งที่พระองค์ทรงนำมาสู่มวลมนุษย์คืออิสรภาพและเสรีภาพ

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

พระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่อย่างจริงแท้และแท้จริง

พระองค์ทรงมิใช่หุ่นกระบอกหรือรูปปั้น และพระองค์ทรงแตกต่างจากรูปเคารพ

ที่ผู้คนวางไว้บนหิ้งบูชาและนมัสการโดยสิ้นเชิง

พระองค์ทรงพระชนม์และสว่างไสว

และสิ่งที่พระวจนะและพระราชกิจของพระองค์นำมาสู่มวลมนุษย์คือชีวิตและความสว่างทั้งหมด

อิสรภาพและเสรีภาพทั้งหมด

เพราะพระองค์ทรงยึดถือความจริง ชีวิต

และหนทาง—พระองค์ไม่ทรงถูกจำกัดด้วยสิ่งใดๆ ในพระราชกิจใดๆ ของพระองค์

เพราะพระองค์ทรงยึดถือความจริง ชีวิต

และหนทาง—พระองค์ไม่ทรงถูกจำกัดด้วยสิ่งใดๆ ในพระราชกิจใดๆ ของพระองค์

ไม่ว่าผู้คนจะพูดสิ่งใดและไม่ว่าพวกเขาจะมองเห็นหรือประเมินพระราชกิจใหม่ของพระองค์อย่างไรก็ตาม

พระองค์จะทรงดำเนินพระราชกิจของพระองค์โดยปราศจากความหวาดหวั่น

พระองค์จะไม่ทรงกังวลเกี่ยวกับมโนคติที่หลงผิดหรือการชี้นิ้วของผู้ใดก็ตาม

เกี่ยวกับพระราชกิจและพระวจนะของพระองค์

หรือแม้กระทั่งการต่อต้านหรือการต้านทานอย่างรุนแรงของพวกเขาต่อพระราชกิจใหม่ของพระองค์

ไม่มีผู้ใดท่ามกลางสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งหมดที่สามารถใช้เหตุผลของมนุษย์ จินตนาการของมนุษย์ ความรู้

หรือหลักศีลธรรมของมนุษย์เพื่อวัดหรือกำหนดนิยามสิ่งที่พระเจ้าทรงทำ

เพื่อทำให้เสื่อมเสีย ขัดขวาง

หรือบ่อนทำลายพระราชกิจของพระองค์ได้

ไม่มีข้อห้ามใดๆ ในพระราชกิจของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงทำ

พระราชกิจของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงทำจะไม่ถูกจำกัดด้วยมนุษย์เหตุการณ์ หรือสิ่งใดๆ

อีกทั้งจะไม่ถูกขัดขวางด้วยพลังที่เป็นปรปักษ์ใดๆ

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้มีชัยเสมอ

และพลังที่เป็นปรปักษ์ใดๆ และความนอกรีตและความคิดที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดของมวลมนุษย์

ถูกเหยียบย่ำภายใต้ที่รองพระบาทของพระองค์

ไม่ว่าพระองค์ทรงกำลังดำเนินพระราชกิจของพระองค์ในระยะใหม่ใด

พระราชกิจนั้นจะได้รับการพัฒนาและขยายไปท่ามกลางมวลมนุษย์อย่างแน่นอน

และจะได้รับการดำเนินการโดยไม่มีการขัดขวางทั่วทั้งจักรวาล

จนกระทั่งพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์จะครบสมบูรณ์แล้วอย่างแน่นอน

นี่คือความทรงมหิทธิฤทธิ์และพระปรีชาญาณของพระองค์

สิทธิอำนาจและฤทธานุภาพของพระองค์

พระเจ้าทรงมีหลักการในพระวจนะและพระราชกิจของพระองค์ แต่ไม่มีข้อห้ามใดๆ

เพราะพระเจ้าพระองค์เองทรงเป็นความจริง ทรงเป็นหนทาง และทรงเป็นชีวิต

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก