เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตานและช่วยมนุษย์ให้รอด"

เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตานและช่วยมนุษย์ให้รอด"

550 |วันที่ 08 เดือน 08 ปี 2020

Verse 1

ระหว่างการบังเกิดมาเป็นมนุษย์ของพระเจ้า

พระองค์ทรงราชกิจท่ามกลางมวลมนุษย์

พระราชกิจทั้งหมดนั้นมีเป้าหมายหนึ่งเดียว

คือเพื่อปราบซาตานผู้ชั่วร้าย

พระองค์จะปราบซาตานโดยพิชิตมนุษย์

และทำให้พวกเจ้าครบบริบูรณ์

เมื่อเจ้าเป็นคำพยานชัดเจน

นี่จะเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึง

ความปราชัยพ่ายแพ้ของซาตานเช่นกัน

Refrain

พระเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตาน

และช่วยมนุษย์ให้รอด

Verse 2

เพื่อให้ซาตานนั้นพ่ายแพ้

พระเจ้าทรงต้องพิชิตชัยเหล่ามวลมนุษย์ทั้งหลายก่อน

แล้วทำให้คนครบบริบูรณ์

แต่ในความจริงขณะที่ปราบซาตาน

ทรงช่วยมนุษย์ให้พ้นความเจ็บปวด

ไม่ว่าพระราชกิจนี้จะทำในจีน

หรือว่าดำเนินการทั่วทั้งจักรวาล

ทั้งหมดเป็นไปเพื่อเอาชนะซาตาน

และช่วยมวลมนุษย์ทั้งมวลนั้นให้รอด

มนุษย์จะได้เข้าที่แห่งการหยุดพัก

ทั้งหมดเพื่อปราบซาตานผู้ชั่วร้าย

Refrain

พระเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตาน

และช่วยมนุษย์ให้รอด

Bridge

การได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์มีเนื้อหนังของพระเจ้า

เป็นไปเพื่อการปราบซาตานแน่นอน

พระราชกิจพระเจ้าในร่างมนุษย์นี้

เพื่อจะช่วยผู้ที่รักพระองค์

Verse 3

เป็นไปเพื่อการพิชิตชัยเหล่ามวลมนุษย์ทั้งปวง

และเพื่อจะปราบปรามเอาชนะซาตานเช่นกัน

แก่นแท้ของพระราชกิจทั้งปวง

แยกไม่ได้กับการปราบซาตาน

เพื่อความรอดของมวลมนุษย์

Refrain

พระเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตาน

และช่วยมนุษย์ให้รอด

พระเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตาน

และช่วยมนุษย์ให้รอด

พระองค์ช่วยมวลมนุษย์ให้รอด

พระองค์ช่วยมวลมนุษย์ให้รอด

พระองค์ช่วยมวลมนุษย์ให้รอด

พระองค์ช่วยมวลมนุษย์ให้รอด

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก