เพลงคริสเตียน | "เพียงพระผู้สร้างเท่านั้นที่ทรงเวทนามนุษยชาตินี้"

วันที่ 12 เดือน 07 ปี 2023

Verse 1

เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ พระผู้สร้างทรงสาละวนเร่งรีบ

ทุกนาทีของพระชนม์ชีพพระองค์ ทรงสละให้มนุษย์อย่างเงียบงัน

ทรงไม่สงสารพระองค์เอง

แต่พระองค์ทรงทะนุถนอมมวลมนุษย์ที่ทรงสร้าง

และประทานทุกอย่างที่ทรงมีให้กับผู้คน

Chorus

มีเพียงพระผู้สร้างเท่านั้นที่ทรงเวทนาผู้คน

ทรงมีความอ่อนโยน ความรักใคร่เอ็นดู ไม่แหนงหน่าย

มีเพียงพระองค์ที่สามารถประทานความกรุณาต่อมวลมนุษย์

และทรงทะนุถนอมสิ่งทรงสร้างทั้งปวงของพระองค์

Verse 2

พระองค์ประทานความกรุณา การยอม ผ่อนปรนโดยไร้สิ่งตอบแทน

เพื่อให้คนมีชีวิตเฉพาะพระพักตร์ และรับการจัดเตรียมของพระองค์

และวันหนึ่งพวกเขาจะนบนอบ

และเห็นว่าพระองค์คือองค์หนึ่งเดียวที่ทรงบำรุงเลี้ยงชีวิตมนุษย์ และจัดหาให้สิ่งทรงสร้างทั้งปวง

Chorus

มีเพียงพระผู้สร้างเท่านั้นที่ทรงเวทนาผู้คน

ทรงมีความอ่อนโยน ความรักใคร่เอ็นดู ไม่แหนงหน่าย

มีเพียงพระองค์ที่สามารถประทานความกรุณาต่อมวลมนุษย์

และทรงทะนุถนอมสิ่งทรงสร้างทั้งปวงของพระองค์

Bridge

พระหทัยพระเจ้าเปลี่ยนแปรไปตามการกระทำของคน

พระองค์กริ้วและเศร้าพระทัยเพราะความชั่ว และเสื่อมทรามของมนุษย์

พระองค์ทรงชื่นบานและอภัยเพราะการกลับใจ และความเชื่อของมนุษย์

พระดำริของพระองค์ทั้งหมดวนเวียนเกี่ยวข้องอยู่กับมวลมนุษยชาติ

สิ่งที่ทรงมีและทรงเป็นแสดงออกเพื่อมวลมนุษยชาติ

และอารมณ์ทั้งหมดของพระองค์ ล้วนเกี่ยวพันกับมวลมนุษย์ทั้งปวง

Chorus

มีเพียงพระผู้สร้างเท่านั้นที่ทรงเวทนาผู้คน

ทรงมีความอ่อนโยน ความรักใคร่เอ็นดู ไม่แหนงหน่าย

มีเพียงพระองค์ที่สามารถประทานความกรุณาต่อมวลมนุษย์

และทรงทะนุถนอมสิ่งทรงสร้างทั้งปวงของพระองค์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger