หนังคริสเตียน | วิธีที่จะรู้ว่าพระคริสต์ทรงเป็นความจริง เป็นหนทางและเป็นชีวิต (ฉากเด่น)

วันที่ 08 เดือน 10 ปี 2020

การจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าทั้งสองครั้งเป็นพยานว่า "พระคริสต์ทรงเป็นความจริง เป็นหนทางและเป็นชีวิต" เหตุใดจึงได้กล่าวว่าพระคริสต์ทรงเป็นความจริง เป็นหนทางและเป็นชีวิตเล่า? และบรรดาอัครทูตและผู้คนฝ่ายจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งได้ติดตามองค์พระเยซูเจ้ายังได้กล่าวไว้มากมายหลายสิ่งด้วย สิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อมนุษย์ ดังนั้นแล้วเหตุใดพวกเขาจึงไม่ได้เป็นความจริง เป็นหนทางและเป็นชีวิตเล่า? เหตุใดพวกเราจึงควรที่จะเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างแง่มุมทั้งสองเหล่านี้เล่า?

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger