เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ประทับบนราชบัลลังก์อันรุ่งโรจน์" เพลงสรรเสริญคริสตจักร

เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ประทับบนราชบัลลังก์อันรุ่งโรจน์" เพลงสรรเสริญคริสตจักร

999 |วันที่ 20 เดือน 05 ปี 2020

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:https://th.kingdomsalvation.org/video-category/hymn-videos.html

เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ประทับบนราชบัลลังก์อันรุ่งโรจน์" เพลงสรรเสริญคริสตจักร

กษัตริย์ผู้ทรงมีชัยชนะประทับอยู่ที่ราชบัลลังก์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์

พระองค์ได้ทรงทำการไถ่ได้สำเร็จ

และนำประชากรของพระองค์ให้ปรากฏอยู่ในพระสิริ

พระองค์ทรงถือจักรวาลในพระหัตถ์ของพระองค์

และด้วยพระปรีชาญาณและมหิทธิฤทธิ์แห่งพระเจ้าของพระองค์

พระองค์ได้ทรงสร้างและทำให้ศิโยนแข็งแกร่งแล้ว

ด้วยพระบารมีของพระองค์พระองค์ทรงพิพากษาโลกที่เต็มไปด้วยความบาป

พระองค์ได้ทรงทำการตัดสินประชาชาติทั้งหมดและกลุ่มชนทั้งปวง

แผ่นดินโลกและทะเลและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งหมดในสิ่งเหล่านั้น

รวมถึงพวกที่มึนเมากับเหล้าองุ่นของความสำส่อน

พระเจ้าจะทรงพิพากษาพวกเขาอย่างแน่นอน

พระองค์จะทรงพระพิโรธต่อพวกเขาอย่างแน่นอน

และในที่นั้นจะมีการสำแดงถึงพระบารมีของพระเจ้า

ผู้ที่การพิพากษาของพระองค์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและนำส่งโดยไม่มีการล่าช้า

ไฟแห่งพระพิโรธจะเผาผลาญอาชญากรรมอันชั่วร้ายของพวกเขาให้สิ้นอย่างแน่นอน

และหายนะจะบังเกิดขึ้นแก่พวกเขาในไม่ช้า

พวกเขาจะไม่รู้ถึงหนทางใดที่จะหนีรอดไปได้และจะไม่มีที่ใดที่จะหลบซ่อน

พวกเขาจะร่ำไห้และขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

และพวกเขาจะนำความย่อยยับมาสู่ตัวของพวกเขาเอง

บุตรทั้งหลายผู้มีชัยชนะผู้ที่เป็นที่รักของพระเจ้าจะได้อยู่ในศิโยนอย่างแน่นอน

จะไม่ออกห่างจากที่นั่น จะไม่ออกห่างจากที่นั่น

กลุ่มชนจำนวนมหาศาลจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่างใกล้ชิด

พวกเขาจะใส่ใจการกระทำของพระองค์อย่างพิถีพิถัน

และเสียงการสรรเสริญของพวกเขาสำหรับพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุด ไม่มีวันสิ้นสุด

พระเจ้าองค์เที่ยงแท้องค์หนึ่งเดียวได้ทรงปรากฏแล้ว!

บทอวสานของโลกกำลังเปิดเผยคลี่คลายต่อหน้าพวกเรา

การพิพากษาในยุคสุดท้ายได้เริ่มขึ้นแล้ว

กลุ่มชนจำนวนมหาศาลจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่างใกล้ชิด

พวกเขาจะใส่ใจการกระทำของพระองค์อย่างพิถีพิถัน

และเสียงการสรรเสริญของพวกเขาสำหรับพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุด ไม่มีวันสิ้นสุด

กลุ่มชนจำนวนมหาศาลจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่างใกล้ชิด

พวกเขาจะใส่ใจการกระทำของพระองค์อย่างพิถีพิถัน

และเสียงการสรรเสริญของพวกเขาสำหรับพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุด ไม่มีวันสิ้นสุด

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก