ดนตรีคริสเตียน | "พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ องค์ผู้ทรงน่ารักชื่นชมที่สุด"

ดนตรีคริสเตียน | "พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ องค์ผู้ทรงน่ารักชื่นชมที่สุด"

319 |วันที่ 04 เดือน 09 ปี 2020

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริงองค์ผู้ทรงน่ารักชื่นชมที่สุด!

พระองค์เสด็จจากสวรรค์มายังแผ่นดินโลกทรงจุติเป็นมนุษย์

ทรงดำรงพระชนม์กับมนุษย์และไม่มีใครเคยรู้จักพระองค์

ทรงถ่อมพระทัยและซ่อนเร้น ดำรัสพระวจนะทรงนำมาซึ่งหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์

พระองค์ทรงทนทุกข์กับความยากลำบากและการเหยียดหยามทั้งหมดเพื่อความรอดของมนุษย์

ทรงหลั่งรินพระชนม์ชีพให้มนุษย์พวกเราเห็นว่าทรงน่ารักชื่นชมเพียงใด

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ องค์ผู้ทรงน่ารักชื่นชมที่สุด!

ทรงเป็นองค์ผู้ทรงน่ารักชื่นชมที่สุดบนแผ่นดินโลกพวกเราจะรักพระองค์ตลอดกาล

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริงองค์ผู้ทรงน่ารักชื่นชมที่สุด!

พระทัยและรักของพระองค์อยู่เหนือโลก

ทรงพิพากษาและตีสอนมนุษย์ทรงทดสอบและถลุงพวกเขาในทุกหนทาง

พระราชกิจและถ้อยดำรัสของพระองค์ล้วนแต่เพื่อชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์และช่วยมนุษย์ให้รอด

ทรงประทานความจริงทั้งหมดแก่พวกเราและทรงหลั่งรินความรักทั้งหมดของพระองค์

การพิพากษาและความรักของพระองค์พิชิตใจพวกเราสิ้นแล้ว

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ องค์ผู้ทรงน่ารักชื่นชมที่สุด!

ทรงเป็นองค์ผู้ทรงน่ารักชื่นชมที่สุดบนแผ่นดินโลกพวกเราจะรักพระองค์ตลอดกาล

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ องค์ผู้ทรงน่ารักชื่นชมที่สุด!

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ องค์ผู้ทรงน่ารักชื่นชมที่สุด!

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริงองค์ผู้ทรงน่ารักชื่นชมที่สุด!

ความเสื่อมทรามของพวกเราถูกชำระให้สะอาดโดยการทรงพิพากษา

พวกเราซึ้งคุณค่าพระปรีชาญาณและความทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์

และพวกเรารู้ความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของพระองค์

พวกเราได้รับประสบการณ์กับความรักของพระองค์และนั่นจริงแท้ที่สุด

ทรงจ่ายราคาที่ยากลำบากเพื่อช่วยพวกเราให้รอด

พระองค์ทรงน่ารักชื่นชมเหลือเกินจะไม่ให้พวกเราเกลียดการแยกจากพระองค์ได้อย่างไร?

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ องค์ผู้ทรงน่ารักชื่นชมที่สุด!

ทรงเป็นองค์ผู้ทรงน่ารักชื่นชมที่สุดบนแผ่นดินโลกพวกเราจะรักพระองค์ตลอดกาล

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ องค์ผู้ทรงน่ารักชื่นชมที่สุด!

ทรงเป็นองค์ผู้ทรงน่ารักชื่นชมที่สุดบนแผ่นดินโลกพวกเราจะรักพระองค์ตลอดกาล

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก