หนังคริสเตียน | เหตุใดวิบัติจึงได้บังเกิดแก่พวกฟาริสีที่หน้าซื่อใจคด? (ฉากเด่น)

วันที่ 17 เดือน 06 ปี 2021

ได้มีการบันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ว่า องค์พระเยซูเจ้าทรงกล่าวโทษพวกฟาริสีด้วยเจ็ดวิบัติ ในทุกวันนี้ เส้นทางที่พวกศิษยาภิบาลและพวกผู้อาวุโสของโลกศาสนาเดินไปคือเส้นทางของพวกฟาริสี และพวกเขาก็ทนทุกข์กับความรังเกียจและการปฏิเสธของพระเจ้าเช่นเดียวกัน แล้วเหตุใดองค์พระเยซูเจ้าจึงได้ทรงกล่าวโทษและสาปแช่งพวกฟาริสีเล่า? โดยพื้นฐานแล้ว มันเป็นเพราะพวกเขามีแก่นแท้ที่หน้าซื่อใจคดซึ่งได้เยาะเย้ยท้าทายพระเจ้า เพราะพวกเขาได้ให้ความสนใจแต่การปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาทั้งหลาย และการรักษากฎเกณฑ์ต่างๆ เท่านั้น พวกเขาได้เพียงแค่อธิบายกฎเกณฑ์และหลักข้อเชื่อทั้งหลายในพระคริสตธรรมคัมภีร์เท่านั้น และไม่ได้นำพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบัติ หรือติดตามพระบัญญัติของพระเจ้าเลย และพวกเขาถึงกับได้ละทิ้งพระบัญญัติของพระเจ้า ทุกสิ่งที่พวกเขาได้ทำล้วนขัดแย้งกับน้ำพระทัยและข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง นี่คือแก่นแท้ที่หน้าซื่อใจคดของพวกฟาริสี และเป็นเหตุผลหลักที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงเกลียดชังและสาปแช่งพวกเขา

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger