ชุดคำเทศนา: การแสวงหาความเชื่อที่แท้จริง องค์พระเยซูเจ้าทรงไถ่มวลมนุษย์แล้วเหตุใดพระองค์จึงทรงงานพิพากษาเมื่อทรงกลับมาในยุคสุดท้าย

วันที่ 29 เดือน 12 ปี 2021

สองพันปีก่อน องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์ ถูกตรึงกางเขนเพื่อไถ่บาปแก่มวลมนุษย์ ทรงเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปและเสร็จสิ้นงานแห่งการไถ่ของพระองค์ไป เหล่าผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าต่างคิดว่า บาปของพวกเขาได้รับการอภัยแล้ว ฉะนั้น พระองค์ก็ไม่ทรงมองว่าพวกเขาเปี่ยมบาปอีกต่อไป และเมื่อทรงกลับมา พระองค์จะทรงพาพวกเขาเข้าสู่ราชอาณาจักรสวรรค์โดยตรง ดังนั้น ผู้คนจึงจ้องมองท้องฟ้า ถวิลหาวันที่จู่ๆ พวกเขาจะถูกรับขึ้นสู่สวรรค์และได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามาตลอด แต่ก็ต้องประหลาดใจมาก ขณะที่กำลังมองความวิบัติค่อยๆ เกิดขึ้นต่อหน้านั้นเอง พวกเขาก็ยังไม่ได้เห็นองค์พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาบนก้อนเมฆเลย กลับกัน ฟ้าแลบจากทิศตะวันออกเป็นพยานมาตลอดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับมาแล้ว ว่าพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในร่างมนุษย์ ให้คำพยานว่าพระองค์ทรงแสดงความจริงและทรงงานแห่งการพิพากษาโดยเริ่มที่พระนิเวศของพระเจ้าอยู่ อีกทั้ง พระองค์ได้สร้างกลุ่มผู้ชนะขึ้นแล้วด้วย สิ่งนี้ ขัดกับมโนคติอันหลงผิดและจินตนาการของผู้คนโดยสิ้นเชิง หลายคนจึงถามว่า องค์พระเยซูเจ้าทรงไถ่มวลมนุษย์ และพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็เสร็จสิ้นไปแล้ว เหตุใด พระเจ้าจึงทรงปฏิบัติงานแห่งการพิพากษาในยุคสุดท้ายอีก มาร่วมแสวงหาความจริง และหาคำตอบไปพร้อมกันในบทตอนประจำวันนี้ของ การแสวงหาความเชื่อที่แท้จริง

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger