“ความโหยหา”  ฉากเด่น : ผู้ใดจะถูกรับขึ้นไปก่อนเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา?

“ความโหยหา” ฉากเด่น : ผู้ใดจะถูกรับขึ้นไปก่อนเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา?

1281 |วันที่ 25 เดือน 06 ปี 2020

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/gospel-movies.html

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐขนาดสั้น: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/christian-short-films.html

ตัวอย่างภาพยนตร์: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/gospel-movie-trailers.html

ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน | "ความโหยหา" ฉากเด่น:ฉากเด่น : ผู้ใดจะถูกรับขึ้นไปก่อนเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา?

บรรดาผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าจำนวนมากเชื่อว่า ตราบที่พวกเขากระทำการพลีอุทิศ สละตัวพวกเขาเอง และทำงานหนัก พวกเขาก็จะได้อยู่ท่ามกลางคนพวกแรกที่ถูกรับขึ้นไป แต่มีพื้นฐานสำหรับการนี้ในพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือ? องค์พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่า “แต่หลายคนที่เป็นคนแรก จะกลับไปเป็นคนสุดท้าย และคนสุดท้ายจะกลับไปเป็นคนแรก” (มัทธิว 19:30) (© THSV) “แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา” (ยอห์น 10:27) (© THSV) เป็นที่ชัดเจนว่า การที่ใครคนหนึ่งจะสามารถถูกรับขึ้นไปหรือไม่นั้น ถูกกำหนดโดยการที่ว่าพวกเขาได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่ บรรดาผู้ที่ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ก่อน และยอมรับการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระองค์คือหญิงพรหมจารีผู้ชาญฉลาด และพวกเขาจะเป็นพวกแรกที่ถูกรับขึ้นไป

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก