หนังคริสเตียน | พระเจ้าทรงเป็นความรอดเดียวเท่านั้นจากภยันตรายของโรคเสพติดเกม (ฉากเด่น)

วันที่ 11 เดือน 04 ปี 2021

พวกติดเว็บรุ่นเยาว์มากมายประสงค์ที่จะเลิกเกมออนไลน์ แต่พวกเขาไม่มีวันสามมารถควบคุมตัวเองได้ ภายหลังจากความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า พวกเขาก็รู้สึกย่อท้อและผิดหวัง โดยเชื่อว่าการเลิกเกมนั้นเป็นเรื่องสิ้นหวัง ในวิดีโอสั้นนี้ คริสเตียนกลุ่มหนึ่งให้เรื่องราวประสบการณ์และคำพยานของพวกเขาเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาประสบความสำเร็จในการเลิกเกมออนไลน์ภายหลังจากที่มาเชื่อในพระเจ้า…

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger