เพลงคริสเตียน | "เนื้อแท้ของพระคริสต์คือพระเจ้า"

วันที่ 23 เดือน 03 ปี 2021

พระเจ้าซึ่งทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ได้รับการเรียกขานพระนามว่าพระคริสต์

และดังนั้นแล้วพระคริสต์ที่สามารถประทานความจริงแก่ผู้คนได้จึงมีพระนามเรียกขานว่าพระเจ้า

ไม่มีอะไรที่เกินเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้

เพราะพระองค์ทรงครองเนื้อแท้ของพระเจ้า

และทรงครองพระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระปรีชาญาณในพระราชกิจของพระองค์

ที่ไม่สามารถบรรลุได้โดยมนุษย์

บรรดาพวกที่เรียกตัวเองว่าพระคริสต์

ทว่ากลับไม่สามารถทำงานของพระเจ้าได้นั้นเป็นพวกฉ้อฉล

ทว่ากลับไม่สามารถทำงานของพระเจ้าได้นั้นเป็นพวกฉ้อฉล

พระคริสต์ไม่ได้ทรงเป็นแค่การสำแดงของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกเท่านั้น

แต่ยังทรงเป็นเนื้อหนังพิเศษเฉพาะที่ทรงได้รับการดูแลรับผิดชอบโดยพระเจ้า

ในขณะที่พระองค์ทรงดำเนินการและทำให้พระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางมนุษย์เสร็จสิ้น

เนื้อหนังนี้ไม่สามารถแทนที่ได้โดยมนุษย์คนใด

แต่เป็นเนื้อหนังที่สามารถแบกรับพระราชกิจของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกได้อย่างเพียงพอ

และสามารถแสดงพระอุปนิสัยของพระเจ้า และเป็นตัวแทนพระเจ้าได้เป็นอย่างดี

และสามารถจัดเตรียมชีวิตให้แก่มนุษย์ได้ ไม่ช้าก็เร็ว

พวกที่แสร้งแสดงตนเป็นพระคริสต์จะพินาศกันทั้งหมด

เพราะแม้พวกเขาจะอ้างว่าเป็นพระคริสต์

พวกเขาก็ไม่ได้ครองเนื้อแท้ของพระคริสต์เลย

และดังนั้นเราจึงกล่าวว่าความจริงแท้แห่งพระคริสต์ไม่สามารถนิยามได้โดยมนุษย์

แต่พระเจ้าจะเป็นผู้ตอบและตัดสินด้วยพระองค์เอง

อย่างนี้แล้ว หากเจ้าปรารถนาที่จะแสวงหาหนทางแห่งชีวิตอย่างแท้จริง

เจ้าต้องรับรู้เสียก่อนว่า ด้วยการเสด็จมาสู่แผ่นดินโลกนั่นเอง

ที่พระเจ้าทรงพระราชกิจแห่งการประทานหนทางแห่งชีวิตแก่มนุษย์

และเจ้าจำต้องรับรู้ว่า เป็นช่วงระหว่างยุคสุดท้ายนั่นเองที่พระองค์เสด็จมา

สู่แผ่นดินโลกเพื่อประทานหนทางแห่งชีวิตแก่มนุษย์

นี่ไม่ใช่อดีต มันกำลังเกิดขึ้น ณ วันนี้

นี่ไม่ใช่อดีต มันกำลังเกิดขึ้น ณ วันนี้

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger