ตัวอย่างหนังคริสเตียน 2020 | "เสียงเคาะประตู"ตัวอย่างหนังคริสเตียน 2020 | "เสียงเคาะประตู" ตัวอย่างหนังคริสเตียน | "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา"ซับไทยตัวอย่างหนังคริสเตียน | "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา"ซับไทย "ความเชื่อในพระเจ้า 2 - หลังคริสตจักรล่มสลาย" | ตัวอย่างภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ"ความเชื่อในพระเจ้า 2 - หลังคริสตจักรล่มสลาย" | ตัวอย่างภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ "ความเชื่อในพระเจ้า" วิธีเชื่อในพระเจ้าเพื่อจะได้รับการเห็นชอบโดยพระเจ้า | ตัวอย่างหนังคริสเตียน"ความเชื่อในพระเจ้า" วิธีเชื่อในพระเจ้าเพื่อจะได้รับการเห็นชอบโดยพระเจ้า | ตัวอย่างหนังคริสเตียน "ใครคือผู้ตรึงพระเจ้าบนกางเขนอีกครั้งกันแน่?" พวกฟาริสีที่เคร่งศาสนาได้ปรากฏอีกครั้งในยุคสุดท้าย"ใครคือผู้ตรึงพระเจ้าบนกางเขนอีกครั้งกันแน่?" พวกฟาริสีที่เคร่งศาสนาได้ปรากฏอีกครั้งในยุคสุดท้าย "อาณาจักรสวรรค์ในฝันของฉัน" | ภาพยนตร์คริสเตียน (ตัวอย่าง)"อาณาจักรสวรรค์ในฝันของฉัน" | ภาพยนตร์คริสเตียน (ตัวอย่าง) พระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" หนังครอบครัวคริสเตียน (ตัวอย่าง)พระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" หนังครอบครัวคริสเตียน (ตัวอย่าง) "การเชื่อในพระเจ้าคือสิ่งดี" เรื่องราวที่แท้จริงของคริสเตียน | หนังครอบครัวคริสเตียน (ตัวอย่าง)"การเชื่อในพระเจ้าคือสิ่งดี" เรื่องราวที่แท้จริงของคริสเตียน | หนังครอบครัวคริสเตียน (ตัวอย่าง) "เมืองนั้นจะล่มจม" เปิดเผยความจริงของการล้มล้างศาสนาบาบิโลน | หนังคริสเตียน 2020 (ตัวอย่าง)"เมืองนั้นจะล่มจม" เปิดเผยความจริงของการล้มล้างศาสนาบาบิโลน | หนังคริสเตียน 2020 (ตัวอย่าง) "ความรักของแม่" พระเจ้าทรงสอนให้ฉันรู้วิธีในการสอนลูกอย่างถูกต้อง | หนังครอบครัวคริสเตียน 2020 (ตัวอย่าง)"ความรักของแม่" พระเจ้าทรงสอนให้ฉันรู้วิธีในการสอนลูกอย่างถูกต้อง | หนังครอบครัวคริสเตียน 2020 (ตัวอย่าง) "ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส" | ตัวอย่างเต็มภาพยนตร์เกี่ยวกับคริสตจักร"ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส" | ตัวอย่างเต็มภาพยนตร์เกี่ยวกับคริสตจักร ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ | "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" ตัวอย่างภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ | "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" ตัวอย่าง คำพยากรณ์การกลับมาของพระเยซูจะได้รับการทำให้ลุล่วงอย่างไร "ความโหยหา" | ตัวอย่างหนังคริสเตียนคำพยากรณ์การกลับมาของพระเยซูจะได้รับการทำให้ลุล่วงอย่างไร "ความโหยหา" | ตัวอย่างหนังคริสเตียน ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ | “การปฏิวัติทัศนคติของฝ่ายแดงในบ้าน” ตัวอย่างภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ | “การปฏิวัติทัศนคติของฝ่ายแดงในบ้าน” ตัวอย่าง

"ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส" | ตัวอย่างเต็มภาพยนตร์เกี่ยวกับคริสตจักร

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ   159  

บทนำ

รับชมต้นฉบับ: https://th.kingdomsalvation.org/videos/rise-who-would-not-be-slaves-movie.html

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/gospel-movies.html

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐขนาดสั้น: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/christian-short-films.html

ตัวอย่างภาพยนตร์: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/gospel-movie-trailers.html

"ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส" | ตัวอย่างเต็มภาพยนตร์เกี่ยวกับคริสตจักร

เมิ่งชางหลิน ผู้ร่วมงานคนหนึ่งของคริสตจักรพึ่งตนเองสามด้าน ซึ่งเดิมทีคิดว่า การที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่คริสตจักรพึ่งตนเองสามด้านนั้นจะช่วยให้เขาได้รับการยกเว้นจากการข่มเหงของพรรคคอมมิวนิสต์จีน อย่างไรก็ตาม หลังจากที่สีจิ้นผิงมามีอำนาจ พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เพิ่มการข่มเหงต่อความเชื่อทางศาสนามากขึ้น และแม้แต่คริสตจักรพึ่งตนเองสามด้านที่บริหารโดยรัฐบาลก็ยังเริ่มทุกข์ทนต่อการปราบปรามและการข่มเหง กางเขนของพวกเขามากมายถูกกระชากลงมา และคริสตจักรถูกรื้อถอน และพรรคคอมมิวนิสต์จีนถึงขั้นเริ่มบีบให้คริสตจักรต่างๆ โบกธงชาติ ร้องเพลงชาติ และแขวนภาพครึ่งตัวของประธานสี […] ทั้งที่มีการข่มเหงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแบบนี้ ศิษยาภิบาลของเขาก็หาได้นำทางผู้เชื่อทั้งหลายในการอธิษฐานเพื่อแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น กลับเชื่อฟังพรรคคอมมิวนิสต์ในทุกสิ่ง เมิ่งชางหลินเชื่อว่า พวกเขาได้จมดิ่งลงจนกลายเป็นทาสซาตานกษัตริย์ของพวกมารไปแล้ว เขาจึงรบเร้าศิษยาภิบาลของเขาให้ทิ้งคริสตจักรพึ่งตนเองสามด้านมาใช้เส้นทางของคริสตจักรบ้าน แต่ศิษยาภิบาลของเขาว่ากล่าวเขาและขวางทางเขา ในตอนนั้นเองพอดีที่เขาได้พบกับเซียงจื่อเฮิง ชาวคริสเตียนคนหนึ่งในคริสตจักรพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ โดยผ่านทางการแสวงหาและสามัคคีธรรม เมิ่งชางหลินจึงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนกว่าที่เคยเป็นมาว่า นโยบายพึ่งตนเองสามด้านนั้นเป็นแค่กลยุทธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการซื้อเวลาเพื่อแผนการของมันในการกำจัดความเชื่อทางศาสนาออกไปให้หมดสิ้น เขามองเห็นว่า เมื่อศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสนำทางผู้เชื่อไปเชื่อฟังพรรคคอมมิวนิสต์จีน พวกเขากำลังต่อต้านและทรยศพระเจ้า และพวกนั้นทั้งหมดเป็นผู้เลี้ยงเท็จที่รับใช้ซาตาน ในเวลาเดียวกัน เมิ่งชางหลินก็มาเข้าใจนัยสำคัญที่ว่า การผ่านประสบการณ์การข่มเหงและความทุกข์ยากนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อในองค์พระผู้เป็นพระเจ้า และมองเห็นอย่างชัดเจนว่า ความเชื่อในพระเจ้าภายใต้ระบอบซาตานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นพึงต้องมีการเสี่ยงชีวิตของคนเราเพื่อที่จะติดตามพระเจ้า เขาจึงมาเข้าใจว่า การที่เชื่อในพระเจ้าพึงต้องมีการฟังพระวจนะของพระเจ้าและการเชื่อฟังพระเจ้า และมาเข้าใจว่าคนเราไม่สามารถฟังหรือเชื่อฟังผู้คนเสมือนเป็นพระเจ้าได้ โดยผ่านทางการแสวงหาและการเจาะลึก เมิ่งชางหลินกับคนอื่นๆ จึงมองเห็นว่า พระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทั้งหมดนั้นเป็นความจริงและเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้า และเห็นว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ก็คือองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา! พวกเขารู้สึกชื่นบานจนแทบจะเก็บอาการไว้ไม่อยู่ และในที่สุดก็ฝ่าพ้นพันธนาการและการคุมขังของระบอบซาตานของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และของพวกผู้เลี้ยงเท็จ และพวกต่อต้านพระคริสต์ในโลกศาสนา พวกเขาจึงกลับคืนสู่เบื้องบัลลังก์ของพระเจ้า

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น