หนังคริสเตียน | โลกศาสนาได้เสื่อมลงจนกลายเป็นกรุงบาบิโลน (ฉากเด่น)

วันที่ 15 เดือน 06 ปี 2021

ผู้นำทั้งหลายของโลกศาสนาไถลห่างจากหนทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าและติดตามแนวโน้มทางโลก พวกเขาร่วมมือกับการเยาะเย้ยท้าทายอันป่าเถื่อนและการกล่าวประณามฟ้าแลบจากทางทิศตะวันออกของฝ่ายอำนาจการปกครอง และพวกเขาได้เริ่มเดินบนเส้นทางที่ต่อต้านพระเจ้าไปเรียบร้อยแล้ว โลกศาสนาได้เสื่อมลงจนกลายเป็นกรุงบาบิโลน พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า “พระเยซูเสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารของพระเจ้า ทรงขับไล่พวกซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้น ทรงคว่ำโต๊ะคนรับแลกเงิน และทรงคว่ำม้านั่งของคนขายนกพิราบ พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า มีพระวจนะเขียนไว้ว่า ‘นิเวศของเรา เขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐาน แต่พวกท่านมาทำให้เป็นถ้ำของพวกโจร’(มัทธิว 21:12-13) (© THSV) “บาบิโลนมหานครพังทลายแล้ว พังทลายแล้ว กลายเป็นที่อาศัยของพวกผี เป็นที่อยู่ของวิญญาณทุกชนิดที่โสโครก เป็นที่อยู่ของนกทุกชนิดที่โสโครก และน่าเกลียดน่าชัง เพราะประชาชาติทั้งหมดต่างได้ดื่มเหล้าองุ่นแห่งราคะในการล่วงประเวณีของนครนั้น และบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณีกับนครนั้น และพวกพ่อค้าแห่งแผ่นดินโลกก็มั่งมีขึ้นจากความฟุ่มเฟือยอย่างยิ่งของนครนั้น” (วิวรณ์ 18:2-3) (© THSV)

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger