หนังคริสเตียน | อะไรคือเนื้อแท้ของการต่อต้านพระเจ้าของพวกฟาริสี? (ฉากเด่น)

วันที่ 17 เดือน 06 ปี 2021

เป็นเวลาสองพันปีแล้วที่แม้ว่าบรรดาผู้เชื่อได้รู้ข้อเท็จจริงว่าพวกฟาริสีได้เยาะเย้ยท้าทายองค์พระเยซูเจ้า แต่ก็ไม่มีผู้ใดในโลกศาสนาทั้งมวลที่รู้อย่างแน่ชัดว่ารากเหง้าที่แท้จริงและแก่นแท้ของการเยาะเย้ยท้าทายพระเจ้าของพวกฟาริสีคืออะไร มีแต่การเสด็จมาของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้ายเท่านั้นที่สามารถเผยความจริงแห่งคำถามข้อนี้ได้ เชิญรับชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger