หนังคริสเตียน | "เมืองนั้นจะล่มจม" ฉากเด่น: อะไรคือเนื้อแท้ของการต่อต้านพระเจ้าของพวกฟาริสี?

0 |วันที่ 17 เดือน 06 ปี 2021

เป็นเวลาสองพันปีแล้วที่แม้ว่าบรรดาผู้เชื่อได้รู้ข้อเท็จจริงว่าพวกฟาริสีได้เยาะเย้ยท้าทายองค์พระเยซูเจ้า แต่ก็ไม่มีผู้ใดในโลกศาสนาทั้งมวลที่รู้อย่างแน่ชัดว่ารากเหง้าที่แท้จริงและแก่นแท้ของการเยาะเย้ยท้าทายพระเจ้าของพวกฟาริสีคืออะไร มีแต่การเสด็จมาของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้ายเท่านั้นที่สามารถเผยความจริงแห่งคำถามข้อนี้ได้ เชิญรับชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

หมายเหตุ: วิดีโอทั้งหมดของทางช่องนี้มีไว้ให้รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การอัปโหลด ดัดแปลง บิดเบือน หรือตัดตอนวิดีโอใดๆ จากช่องยูทูบของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์โดยบุคคลหรือกลุ่มใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนล่วงหน้าเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเฉพาะ คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการเยียวยาทางกฎหมายทุกอย่างในกรณีที่เกิดการละเมิดใดๆ ต่อข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราล่วงหน้าพร้อมคำขอเพื่อการนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก