เพลงคริสเตียน | "มวลมนุษย์ดั้งเดิมนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งพร้อมด้วยจิตวิญญาณ"

วันที่ 14 เดือน 02 ปี 2021

ในปฐมกาล พระเจ้าได้ทรงสร้างมวลมนุษย์

นั่นคือ พระเจ้าได้ทรงสร้างบรรพบุรุษของมวลมนุษย์ คืออาดัม

เขาได้รับมอบทั้งรูปสัณฐานและรูปลักษณ์

ปริ่มด้วยเรี่ยวแรง ปริ่มด้วยพลังชีวิต

และยิ่งไปกว่านั้น ได้อยู่ด้วยกันกับพระสิริของพระเจ้า

นั่นเป็นวันอันรุ่งโรจน์เมื่อพระเจ้าได้สร้างมนุษย์

หลังจากนั้น เอวาก็ได้ถูกสร้างขึ้นจากร่างกายของอาดัม

และนางก็เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์เช่นกัน

และดังนั้นผู้คนที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นจึงถูกเติมด้วยลมปราณของพระองค์

และปริ่มด้วยพระสิริของพระองค์

แต่เดิมนั้น อาดัมถือกำเนิดมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้า

และเป็นตัวแทนของพระฉายาของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้

ความหมายดั้งเดิมของ "อาดัม" ก็คือสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง

ชุ่มฉ่ำไปด้วยพลังชีวิตของพระเจ้า

ชุ่มฉ่ำไปด้วยพระสิริของพระเจ้า มีรูปสัณฐานและภาพลักษณ์ มีวิญญาณและลมหายใจ

เขาเป็นสิ่งมีชีวิตทรงสร้างขึ้นเพียงสิ่งเดียว

ซึ่งมีจิตวิญญาณ ที่มีความสามารถในการเป็นตัวแทนพระเจ้า

ในการแบกรับพระฉายาของพระเจ้าและได้รับลมปราณของพระเจ้า

เขาเป็นสิ่งมีชีวิตทรงสร้างขึ้นเพียงสิ่งเดียว

ซึ่งมีจิตวิญญาณ ที่มีความสามารถในการเป็นตัวแทนพระเจ้า

ในการแบกรับฉายาของพระเจ้า และได้รับลมปราณของพระเจ้า

ในปฐมกาล เอวาเป็นมนุษย์คนที่สองที่ได้รับมอบลมหายใจ

ผู้ซึ่งพระเจ้าได้กำหนดการสร้างไว้

ดังนั้นความหมายดั้งเดิมของ "เอวา"

ก็คือสิ่งมีชีวิตทรงสร้างผู้ที่จะดำเนินพระสิริของพระเจ้าต่อไป

ถูกเติมด้วยพลังชีวิตของพระองค์และยิ่งไปกว่านั้นคือได้รับมอบพระสิริของพระองค์

เอวามาจากอาดัม

ดังนั้นนางจึงมีพระฉายาของพระเจ้าด้วยเช่นกัน

เพราะนางเป็นมนุษย์คนที่สองที่ถูกสร้างขึ้นในพระฉายาของพระเจ้า

ความหมายดั้งเดิมของ "เอวา" ก็คือมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ มีจิตวิญญาณ เนื้อหนัง และกระดูก

คำพยานที่สองของพระเจ้า รวมทั้งพระฉายาที่สองของพระองค์ท่ามกลางมวลมนุษย์

พวกเขาคือบรรพบุรุษของมวลมนุษย์ เป็นสมบัติอันบริสุทธิ์และล้ำค่าของมนุษย์

และสิ่งมีชีวิตที่ได้รับมอบจิตวิญญาณตั้งแต่แรก

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger