พระวจนะของพระเจ้า | "เฉพาะผู้ที่ได้รับประสบการณ์กับพระราชกิจของพระเจ้าเท่านั้นที่เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง"

พระวจนะของพระเจ้า | "เฉพาะผู้ที่ได้รับประสบการณ์กับพระราชกิจของพระเจ้าเท่านั้นที่เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง"

34 |วันที่ 02 เดือน 05 ปี 2021

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก