หนังคริสเตียน | ความล้ำลึกของการเสด็จมา ของบุตรมนุษย์ (ฉากเด่น)

วันที่ 06 เดือน 10 ปี 2020

เมื่อพูดถึงการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่า "พวกท่านจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมด้วย เพราะในเวลาที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้น บุตรมนุษย์จะเสด็จมา" (ลูกา 12:40) (© THSV) "เพราะว่าบุตรมนุษย์ในวันของพระองค์นั้นจะเหมือนอย่างฟ้าแลบ เมื่อฟ้าแลบออกจากฟ้าข้างหนึ่ง ก็ส่องสว่างไปถึงฟ้าอีกข้างหนึ่ง แต่ก่อนหน้านั้นจำเป็นที่บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์หลายอย่าง และคนในยุคนี้จะไม่ยอมรับท่าน" (ลูกา 17:24-25) (© THSV) คำเผยพระวจนะเหล่านี้กล่าวถึง "บุตรมนุษย์เสด็จมา" หรือ "การเสด็จมาของบุตรมนุษย์" ดังนั้นที่กล่าวว่า "การเสด็จมาของบุตรมนุษย์" จึงหมายถึงอะไรกันแน่? องค์พระเยซูเจ้าจะทำการทรงกลับมาของพระองค์ในวิธีใด? วิดีโอนี้จะเผยความจริงแก่คุณ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger