ดนตรีคริสเตียน | "จงแบกภาระให้มากขึ้นเพื่อให้ง่ายขึ้นต่อการทำให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้า"

ดนตรีคริสเตียน | "จงแบกภาระให้มากขึ้นเพื่อให้ง่ายขึ้นต่อการทำให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้า"

463 |วันที่ 27 เดือน 08 ปี 2020

เจ้ายิ่งใส่ใจต่อน้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นเท่าใดเจ้าก็ยิ่งแบกภาระที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้น

และยิ่งเจ้าแบกภาระยิ่งใหญ่ขึ้นเท่าใดประสบการณ์ของเจ้าก็ยิ่งมั่งคั่งขึ้นเท่านั้น

เมื่อเจ้าใส่ใจต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงวางภาระกับเจ้า

แล้วจากนั้นจะทรงทำให้เจ้ารู้แจ้งเกี่ยวกับกิจซึ่งพระองค์ได้วางพระทัยมอบหมายให้เจ้า

เมื่อพระเจ้าทรงมอบภาระนี้ให้เจ้า

เจ้าจะให้ความสนใจกับความจริงทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

ในขณะที่กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า

หากเจ้ามีภาระซึ่งสัมพันธ์กับสภาวะของชีวิตของบรรดาพี่น้องชายหญิงของเจ้า

เช่นนั้นแล้วนี่ก็คือภาระที่พระเจ้าได้ไว้วางพระทัยมอบหมายให้เจ้า

และเจ้าจะนำภาระนี้ติดตัวไปกับเจ้าเสมอในการอธิษฐานประจำวันของเจ้า

สิ่งที่พระเจ้าทรงทำได้ถูกบรรทุกลงบนตัวเจ้า

และเจ้าเต็มใจที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์จะทำ

นี่คือสิ่งที่เป็นความหมายของการรับพระภาระของพระเจ้าเป็นของเจ้าเอง

นี่คือสิ่งที่เป็นความหมายของการรับพระภาระของพระเจ้าเป็นของเจ้าเอง

เมื่อเจ้ากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าขณะที่นำภาระติดตัว

เจ้าย่อมสามารถจับความเข้าใจแก่นแท้ของพระวจนะค้นหาหนทางของเจ้าและใส่ใจต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าได้

ในการอธิษฐานของเจ้าเจ้าควรปรารถนาให้พระเจ้าทรงวางภาระกับเจ้ามากขึ้น

และวางพระทัยมอบหมายกิจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกให้เจ้า

เพื่อที่เบื้องหน้าเจ้าเจ้าอาจจะมีเส้นทางซึ่งใช้ปฏิบัติมากขึ้น

เพื่อที่การที่เจ้ากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าจะมีผลที่ยิ่งใหญ่ขึ้น

เพื่อที่เจ้าจะได้สามารถจับความเข้าใจแก่นแท้ของพระวจนะของพระองค์ได้มากขึ้นทุกที

และเพื่อที่เจ้าจะกลายเป็นมีความสามารถมากขึ้นที่จะได้รับการขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

การกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า การปฏิบัติการอธิษฐาน

การยอมรับพระภาระของพระเจ้าและการยอมรับกิจที่พระองค์วางพระทัยมอบหมายให้เจ้า—

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่อาจจะมีเส้นทางเบื้องหน้าเจ้า

ยิ่งภาระของการไว้วางพระทัยมอบหมายของพระเจ้ามีน้ำหนักกับเจ้ามากขึ้นเท่าใด

ก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้นสำหรับเจ้าที่จะได้รับการทำให้เพียบพร้อมโดยพระองค์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก