เพลงคริสเตียน | "โฉมพระพักตร์ขององค์กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรรุ่งโรจน์เลยพ้นการเปรียบเทียบ"

วันที่ 08 เดือน 02 ปี 2021

ว่าพระเจ้าทรงมีจุดเริ่มต้นใหม่บนแผ่นดินโลกและทรงได้รับการถวายพระเกียรติบนแผ่นดินโลก

เพราะฉากสุดท้ายที่งดงาม

จึงช่วยไม่ได้ที่พระเจ้าจะทรงแสดงออกถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าในพระทัยของพระองค์:

“หัวใจของเราเต้น

และภูเขากระโดดอย่างปีติยินดี ห้วงน้ำเต้นรำด้วยความปีติยินดี

และคลื่นซัดสาดหน้าผาหินตามจังหวะการเต้นของหัวใจของเรา

เป็นเรื่องยากที่จะแสดงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราออกมา”

สามารถมองเห็นได้ว่าพระเจ้าได้ทรงสำเร็จลุล่วงในสิ่งที่พระองค์ทรงวางแผนแล้ว

นั่นได้รับการกำหนดพิจารณาไว้ล่วงหน้าโดยพระเจ้า

และนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้ผู้คนได้รับประสบการณ์และมองเห็นนั่นเอง

ความสำเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้ของราชอาณาจักรนั้นงดงาม

กษัตริย์ของราชอาณาจักรคือผู้ชนะ

โดยที่ไม่ทรงเคยได้มีร่องรอยของเนื้อหนังหรือพระโลหิตนับตั้งแต่พระเศียรถึงพระบาทของพระองค์

และทรงประกอบด้วยองค์ประกอบที่เป็นเทวสภาพทั้งหมดทั้งปวง

ทั้งพระกายของพระองค์เรืองรองด้วยพระสิริที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่เจือปนด้วยแนวคิดของมนุษย์โดยสิ้นเชิง

ทั้งพระกายของพระองค์ตั้งแต่บนลงล่างปริ่มไปด้วย

ความชอบธรรมและกลิ่นไอแห่งสวรรค์

และกรุ่นไปด้วยกลิ่นหอมทรงเสน่ห์

เช่นเดียวกับผู้เป็นที่รักในพระธรรมเพลงสดุดี

พระองค์ทรงงดงามกว่าวิสุทธิชนใดๆ ทั้งหมด

ทรงสูงส่งกว่าวิสุทธิชนโบราณ

พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างอันน่ายกย่องท่ามกลางผู้คนทั้งหมดและไม่อาจเปรียบเทียบได้กับมนุษย์

ผู้คนไม่เหมาะสมที่จะมองดูพระองค์โดยตรง

ไม่มีผู้ใดสามารถบรรลุโฉมพระพักตร์อันมีสง่าราศีของพระเจ้า

การทรงปรากฏของพระเจ้า หรือพระฉายาของพระเจ้า

ความสำเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้ของราชอาณาจักรนั้นงดงาม

กษัตริย์ของราชอาณาจักรคือผู้ชนะ

โดยที่ไม่ทรงเคยได้มีร่องรอยของเนื้อหนังหรือพระโลหิตนับตั้งแต่พระเศียรถึงพระบาทของพระองค์

และทรงประกอบด้วยองค์ประกอบที่เป็นเทวสภาพทั้งหมดทั้งปวง

ทั้งพระกายของพระองค์เรืองรองด้วยพระสิริที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่เจือปนด้วยแนวคิดของมนุษย์โดยสิ้นเชิง

ทั้งพระกายของพระองค์ตั้งแต่บนลงล่างปริ่มไปด้วย

ความชอบธรรมและกลิ่นไอแห่งสวรรค์

และกรุ่นไปด้วยกลิ่นหอมทรงเสน่ห์

เช่นเดียวกับผู้เป็นที่รักในพระธรรมเพลงสดุดี

พระองค์ทรงงดงามกว่าวิสุทธิชนใดๆ ทั้งหมด

ทรงสูงส่งกว่าวิสุทธิชนโบราณ

พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างอันน่ายกย่องท่ามกลางผู้คนทั้งหมดและไม่อาจเปรียบเทียบได้กับมนุษย์

ผู้คนไม่เหมาะสมที่จะมองดูพระองค์โดยตรง

ไม่มีผู้ใดสามารถบรรลุโฉมพระพักตร์อันมีสง่าราศีของพระเจ้า

การทรงปรากฏของพระเจ้า หรือพระฉายาของพระเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger