"ความโหยหา" ฉากเด่น:อาณาจักรสวรรค์อยู่ในฟ้าสวรรค์หรือบนแผ่นดินโลก?

  411  

บทนำ

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/gospel-movies.html

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐขนาดสั้น: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/christian-short-films.html

ตัวอย่างภาพยนตร์: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/gospel-movie-trailers.html

ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน | "ความโหยหา" ฉากเด่น:อาณาจักรสวรรค์อยู่ในฟ้าสวรรค์หรือบนแผ่นดินโลก?

ผู้คนมากมายที่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า เชื่อว่าอาณาจักรสวรรค์ย่อมอยู่ในสวรรค์ เป็นเช่นนั้นจริงหรือ? คำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” (มัทธิว 6:9-10) (© THSV) หนังสือวิวรณ์กล่าวว่า “อาณาจักรของโลกนี้กลับกลายเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้ว และเป็นของพระคริสต์ของพระองค์” (วิวรณ์ 11:15) (© THSV) “นครบริสุทธิ์ คือนครเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้า… ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว” (วิวรณ์ 21:2-3) (© THSV) ดังนั้นอาณาจักรสวรรค์อยู่ในสวรรค์หรือบนแผ่นดินโลกเล่า?

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น