หนังคริสเตียน | อาณาจักรสวรรค์อยู่ในฟ้าสวรรค์หรือบนแผ่นดินโลก? (ฉากเด่น)

วันที่ 27 เดือน 06 ปี 2020

ผู้คนมากมายที่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า เชื่อว่าอาณาจักรสวรรค์ย่อมอยู่ในสวรรค์ เป็นเช่นนั้นจริงหรือ? คำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” (มัทธิว 6:9-10) (© THSV) หนังสือวิวรณ์กล่าวว่า “อาณาจักรของโลกนี้กลับกลายเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้ว และเป็นของพระคริสต์ของพระองค์” (วิวรณ์ 11:15) (© THSV) “นครบริสุทธิ์ คือนครเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้า… ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว” (วิวรณ์ 21:2-3) (© THSV) ดังนั้นอาณาจักรสวรรค์อยู่ในสวรรค์หรือบนแผ่นดินโลกเล่า?

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger