หนังคริสเตียน | "ความทรงจำอันเจ็บปวด" ฉากเด่น: ความสัมพันธ์ระหว่างการพิพากษาในยุคสุดท้ายกับการเข้าสู่อาณาจักสวรรค์

วันที่ 06 เดือน 03 ปี 2021

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก