สารคดีเพลง | "องค์หนึ่งเดียวผู้ทรงครองอธิปไตยเหนือทุกสิ่ง" การออกบทบัญญัติ (ตัวอย่าง)

610 |วันที่ 12 เดือน 04 ปี 2020

ภาพยนตร์สารคดีเพลงคริสเตียน | "องค์หนึ่งเดียวผู้ทรงครองอธิปไตยเหนือทุกสิ่ง"การออกบทบัญญัติ (ตัวอย่าง)

พระบัญญัติและธรรมบัญญัติที่พระยาห์เวห์พระเจ้าได้ทรงประกาศแก่คนอิสราเอลไม่ได้แค่มีผลกระทบต่อกฎหมายของมนุษย์อย่างลุ่มลึกเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งและการก่อร่างสร้างอารยธรรมในทางศีลธรรมและสถาบันประชาธิปไตยในสังคมมนุษย์ด้วย

ภาพยนตร์สารคดีเพลงคริสเตียน─องค์หนึ่งเดียวผู้ทรงครองอธิปไตยเหนือทุกสิ่ง─จะนำเสนอความจริงทางประวัติศาสตร์เร็วๆ นี้!

เนื้อหาบางส่วนในวิดีโอนี้มาจาก:

Normality by Stefan Minning

https://www.youtube.com/watch?v=6DWLPU0y4Ig

iStock.com/kickstand

Scripture quotations are from The Holy Bible-Thai Standard Version, copyright © 2014 by Thailand Bible Society. Used by permission. All rights reserved.

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก