เพลงคริสเตียน | "นี่คือความเชื่อของพวกเจ้าหรือ?"

วันที่ 13 เดือน 07 ปี 2023

Verse 1

ไยเจ้าไม่เคารพพระเจ้า หากเชื่อในการดำรงอยู่ของพระองค์

ไยเจ้าไม่ยำเกรงพระองค์หากในหัวใจเจ้ายังคงเชื่อ

พระคริสต์คือพระเจ้าในรูปมนุษย์ เป็นข้อเท็จจริงที่เจ้ายอมรับได้

ฉะนั้นไยเจ้าจึงเหยียดหยัน และไม่เคารพพระองค์

Pre-chorus

นี่คือความเชื่อพวกเจ้าใช่ไหม พวกเจ้ามีแต่ความไม่เชื่อในทุกนาที

Chorus

นี่แปลว่าทุกช่วงเวลา พวกเจ้าเสี่ยงทรยศต่อพระคริสต์

เพราะเลือดในกายพวกเจ้าสงสัยพระเจ้าในรูปมนุษย์

จึงตรัสว่ารอยเท้าพวกเจ้าในความเชื่อไม่เป็นจริง

ว่าพวกเจ้าก้าวไม่มั่นคงบนเส้นทางเชื่อในพระเจ้า

ว่าพวกเจ้าก้าวไม่มั่นคงบนเส้นทางเชื่อในพระเจ้า

Verse 2

ไยเจ้าสอดแนมพระคริสต์ และกล้าตัดสินพระองค์

ไฉนไม่นบนอบต่อแผนพระองค์และติดตามพระวจนะ

ไยจึงบีบคั้นและขโมยเครื่องบูชา

ไยเจ้าจึงพูดแทนพระคริสต์

ไยพูดหมิ่นพระคริสต์ลับหลังพระองค์

ไยตัดสินพระวจนะ และราชกิจ

Pre-chorus

นี่คือความเชื่อพวกเจ้าใช่ไหม พวกเจ้ามีแต่ความไม่เชื่อในทุกนาที

Chorus

นี่แปลว่าทุกช่วงเวลา พวกเจ้าเสี่ยงทรยศต่อพระคริสต์

เพราะเลือดในกายพวกเจ้าสงสัยพระเจ้าในรูปมนุษย์

จึงตรัสว่ารอยเท้าพวกเจ้าในความเชื่อไม่เป็นจริง

ว่าพวกเจ้าก้าวไม่มั่นคงบนเส้นทางเชื่อในพระเจ้า

ว่าพวกเจ้าก้าวไม่มั่นคงบนเส้นทางเชื่อในพระเจ้า

Bridge

วิถีและวาจาพวกเจ้า เป้าหมายและแรงจูงใจ

เผยว่าพวกเจ้านั้นไม่เชื่อในพระคริสต์

เช่นเดียวกับแววตาพวกเจ้า

และตัวพวกเจ้าทุกคนซึ่งมีแต่ความไม่เชื่อในทุกๆ นาที

Chorus

นี่แปลว่าทุกช่วงเวลา พวกเจ้าเสี่ยงทรยศต่อพระคริสต์

เพราะเลือดในกายพวกเจ้าสงสัยพระเจ้าในรูปมนุษย์

จึงตรัสว่ารอยเท้าพวกเจ้าในความเชื่อไม่เป็นจริง

ว่าพวกเจ้าก้าวไม่มั่นคงบนเส้นทางเชื่อในพระเจ้า

ว่าพวกเจ้าก้าวไม่มั่นคงบนเส้นทางเชื่อในพระเจ้า

มีความเชื่อแค่เพียงครึ่งใจ มีความเชื่อแค่เพียงครึ่งใจ

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger