ชุดคำเทศนา: จริงหรือไม่ที่พระราชกิจและพระวจนะทั้งหมดของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์?

วันที่ 16 เดือน 02 ปี 2022

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระผู้ช่วยให้รอดได้ทรงปรากฏและทรงพระราชกิจในยุคสุดท้าย พระองค์ทรงแสดงพระวจนะนับล้านๆ คำ พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การรวบรวมพระวจนะของพระองค์สามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์ มันไม่เพียงสั่นสะเทือนโลกศาสนา แต่รวมถึงโลกทั้งใบด้วย ผู้คนมากมายที่กระหายความจริงและได้เห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นความจริง เป็นพระสุรเสียงของพระเจ้า จำได้ว่าพระองค์เป็นองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา และได้มาอยู่เบื้องพระบัลลังก์ของพระเจ้า แต่ในขณะที่หลายคนในโลกศาสนายอมรับว่าพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นความจริง มีฤทธานุภาพและสิทธิอำนาจ พวกเขาก็ยังคงยืนกรานว่าพระราชกิจและพระวจนะทั้งหมดของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์ และจะไม่พบนอกพระคัมภีร์ ในเมื่อพวกเขาคิดเรื่องพระราชกิจและพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ไปไกลกว่าพระคัมภีร์ พวกเขาจึงไม่ยอมรับและกล่าวโทษ ส่งผลให้พลาดโอกาสในการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนเกิดความวิบัติ และตกสู่ความวิบัติ เช่นนั้น จากความคิดนี้ที่ว่า "พระราชกิจและพระวจนะทั้งหมดของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์ และจะไม่พบนอกพระคัมภีร์" จริงๆ แล้วความคิดนี้ผิดอย่างไร? ในตอนนี้จะนำทุกท่านไปแสวงหาความจริง เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวภายในพระคัมภีร์ และค้นหาคำตอบ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger