MV ดนตรีคริสเตียน | "ฉันปรารถนาจะได้อยู่กับพระเจ้าทุกวัน"

วันที่ 23 เดือน 03 ปี 2020

ในวันที่เราแยกจากพระเจ้า พระองค์มีรอยยิ้มบนพระพักตร์

ทรงหันมาโบกหัตถา เรานิ่งนองน้ำตามองพระองค์จากไป

เพราะคริสตจักรต้องการพระองค์ ฉันวอนให้ทรงอยู่ต่อไม่ได้

ฉันมองแผ่นหลังของพระองค์ขณะพระองค์เดินคล้อยห่างไป

เก็บคำแนะนำของพระองค์ในหัวใจ

เมื่อไรที่ฉันอ่อนล้า นึกถึงราคาที่ทรงจ่ายไป

รักของพระเจ้าที่ดูแล และพระคำทรงอำนาจ

กระตุ้นและอุ่นใจฉัน รู้สึกติดค้างพระเจ้าเหลือเกิน

ฉันเกลียดตัวเองที่ใส่ใจเนื้อหนังของตัวเองเกินไป

ช่างไม่คู่ควรมีชีวิตอยู่เฉพาะพระพักตร์

เมื่อใดคิดถึงรักของพระเจ้า ฉันมีกำลังใจเป็นเท่าตัว

ฉันอยากทำหน้าที่เพื่อตอบแทนรักของพระองค์ แต่ภูมิรู้ของฉันช่างเล็กน้อยเหลือเกิน

เมื่อไรหนอ ฉันจะโตเป็นคนที่เป็นพยานและรับใช้พระเจ้าได้

ฉันตั้งปณิธานจะปฏิบัติตามพระคำ ชีวิตฉันจะได้โตเร็วไว

ฉันอยากอยู่เคียงข้างพระเจ้า และเผยความลับกับพระองค์มากมายเหลือเกิน

เมื่อนึกถึงภาพเมื่อครั้งเราอยู่ด้วยกัน ใจฉันเปี่ยมสุขอันแสนหวาน

ทรงอยู่อย่างถ่อมใจกับมนุษย์ จัดเตรียมความจริงและชีวิตให้เรา

เราเคารพพระองค์ด้วยหัวใจของเราและปรารถนาจะอยู่กับพระองค์ทุกวัน

ฉันอยากอยู่เคียงข้างพระเจ้า และเผยความลับกับพระองค์มากมายเหลือเกิน

เมื่อนึกถึงภาพเมื่อครั้งเราอยู่ด้วยกัน ใจฉันเปี่ยมสุขอันแสนหวาน

ทรงอยู่อย่างถ่อมใจกับมนุษย์ จัดเตรียมความจริงและชีวิตให้เรา

เราเคารพพระองค์ด้วยหัวใจของเราและปรารถนาจะอยู่กับพระองค์ทุกวัน

เราเคารพพระองค์ด้วยหัวใจของเราและปรารถนาจะอยู่กับพระองค์ทุกวัน

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger