คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ฉันเกือบยืนอยู่ฝั่งศัตรูของพระคริสต์เสียแล้ว"

วันที่ 13 เดือน 02 ปี 2023

เธอเป็นผู้นำในคริสตจักร เมื่อรู้ว่าอดีตเพื่อนร่วมงานกลายเป็นศัตรูของพระคริสต์และจะถูกขับไล่ เธอก็รู้สึกสับสน ทำไมคนที่เคยทนความทุกข์และสละตนเองได้กลายเป็นศัตรูของพระคริสต์? เธอหลงเชื่อศัตรูของพระคริสต์และแก้ต่างให้ สุดท้าย เธอแยกแยะศัตรูของพระคริสต์? และแสวงหาความจริงเพื่อแก้ไขมโนคติอันหลงผิดอย่างไร?

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger