คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ผมได้ถูกรับขึ้นไปเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าแล้ว"

วันที่ 10 เดือน 02 ปี 2021

ในฐานะคริสเตียน เขามักจะได้ยินศิษยาภิบาลของเขาพูดถึงวิธีที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรับผู้เชื่อขึ้นไปในก้อนเมฆและทรงพบกับพวกเขาในฟ้าอากาศเมื่อพระองค์ทรงกลับมา โดยผ่านทางโอกาสเหมาะโดยบังเอิญ เขาได้ยินเพื่อนคนหนึ่งเป็นพยานว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาเพื่อแสดงความจริงและทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาโดยเริ่มต้นด้วยพระนิเวศของพระเจ้า เขาสะดุ้งตกใจ และประหลาดใจว่า “แต่พวกเราทั้งหมดยังคงอยู่ที่นี่บนแผ่นดินโลก พวกเราไม่ได้ถูกรับขึ้นไป ดังนั้นแล้วองค์พระเยซูเจ้าจะทรงกลับมาแล้วได้อย่างไร?” ต่อมาเขาพบว่าคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ผลิตวิดีทัศน์และภาพยนตร์จำนวนมาก รวมทั้งคำพยานเชิงประสบการณ์มากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพยานให้กับพระเจ้า และเขาก็อดไม่ได้ที่จะกลายเป็นอยากรู้อยากเห็น เขาคิดกับตัวเขาเองว่า "สิ่งซึ่งมาจากพระเจ้าไม่แคล้วที่จะรุ่งเรือง คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะสามารถทรงเป็นองค์พระเยซูเจ้าที่ทรงกลับมาจริงๆ หรือ?" โดยผ่านการแสวงหาและการเจาะลึก เขาพบว่ามีบทตอนมากมายในพระคัมภีร์ซึ่งเผยพระวจนะว่าราชอาณาจักรของพระเจ้าจะเคลื่อนลงมาบนแผ่นดินโลก ในท้ายที่สุด เขาก็ตระหนักถึงความหมายที่แท้จริงของการถูกรับขึ้นไปสู่ฟ้าสวรรค์และต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger