ชุดคำเทศนา: พระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วยมวลมนุษย์ให้รอดอย่างไรเมื่อพระองค์เสด็จมา

วันที่ 10 เดือน 11 ปี 2021

คุณคิดอะไรเมื่อคิดถึงพระผู้ช่วยให้รอด? หลายคนกำลังรอพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จลงมาในยุคสุดท้ายเพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้รอด และผู้เผยพระวจนะหลายคนได้พูดว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาในยุคสุดท้าย แล้วใครคือพระผู้ช่วยให้รอดกันแน่? แม้จะมีการตีความและการเชื่อต่างๆ เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดในต่างศานาและต่างนิกาย แต่ก็ไม่มีข้อสงสัยว่าพระผู้ช่วยให้รอดมีเพียงองค์เดียวหนึ่งเดียว เช่นนั้น พระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงคือองค์ไหน? เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมา พระองค์ทรงช่วยมวลมนุษย์ให้รอดอย่างไร? การแสวงหาความเชื่อที่แท้จริงในตอนนี้จะช่วยคุณสำรวจความล้ำลึก และให้คำพยานจริงว่าเราสามารถถูกช่วยให้รอดโดยพระผู้ช่วยให้รอดองค์นี้ได้อย่างไร

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger