หนังคริสเตียน | "ทำลายมนต์สะกด" ฉากเด่น: เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับมาพระองค์จะทรงปรากฏต่อมวลมนุษย์อย่างไร?

วันที่ 24 เดือน 02 ปี 2021

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก