“ความโหยหา” ฉากเด่น : ดังนั้น นี่จึงเป็นวิธที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมา

“ความโหยหา” ฉากเด่น : ดังนั้น นี่จึงเป็นวิธที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมา

816 |วันที่ 25 เดือน 06 ปี 2020

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/gospel-movies.html

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐขนาดสั้น: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/christian-short-films.html

ตัวอย่างภาพยนตร์: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/gospel-movie-trailers.html

ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน | “ความโหยหา” ฉากเด่น : ดังนั้น นี่จึงเป็นวิธที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมา

ผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าหลายคนได้อ่านคำเผยพระวจนะจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ว่า “แล้วจะเห็น บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า ทรงฤทธานุภาพและทรงพระรัศมีอย่างยิ่” (มัทธิว 24:30) (© THSV) พวกเขาเชื่อว่าเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมา พระองค์จะเสด็จลงมาบนเมฆอย่างแน่นอน แต่มีคำเผยพระวจนะอื่นๆ ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่กล่าวว่า “นี่แน่ะ เรากำลังมาเหมือนอย่างขโมย” (วิวรณ์ 16:15) “มื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องว่า ‘เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกมารับท่านเถิด’” (มัทธิว 25:6) (© THSV) เป็นที่ชัดเจนว่า มีคำเผยพระวจนะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาอย่างลับๆ นอกเหนือไปจากคำเผยพระวจนะที่ว่าพระองค์จะเสด็จลงมาบนเมฆอย่างเปิดเผย แล้วสิ่งใดคือความจริงเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระองค์เล่า?

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก