คริสเตียนทอล์คโชว์ | "คุณกลับใจแล้วจริงหรือ"

วันที่ 09 เดือน 06 ปี 2020

ความวิบัติต่างๆเกิดแก่พวกเราในตอนนี้ การแพร่ระบาดของโรคกำลังแพร่ไปทั่วทั้งโลก นิมิตของการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ถูกทำให้ลุล่วงแล้ว และบรรดาผู้ที่ถวิลหาการทรงปรากฏของพระเจ้ากำลังถวิลหาให้พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมา ช่วยกู้มนุษยชาติจากความวิบัติและนำพาพวกเราเข้าไปในอาณาจักรสวรรค์ สองพันปีมาแล้ว องค์พระเยซูเจ้าตรัสว่า "จงกลับใจใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว" (มัทธิว 4:17) (© THSV) โดยการสัมฤทธิ์การกลับใจที่จริงแท้เท่านั้น พวกเราถึงจะสามารถได้รับการช่วยให้รอดและเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ แต่การกลับใจที่จริงแท้คืออะไรเล่า? เป็นการเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับการยกโทษต่อบาปของพวกเรา ทว่าก็ยังคงทำบาป ต้านทานพระเจ้าและดำรงชีวิตในความบาปอยู่บ่อยครั้งจนพวกเราไม่สามารถทำให้ตัวเราเองเป็นอิสระจากมันได้หรือไม่? เป็นการทำการพลีอุทิศ สละตัวเองและกระทำการดีอย่างออกนอกหน้าหรือไม่? ทอล์กโชว์หัวข้อ "คุณกลับใจแล้วหรือยัง?" เปิดเผยคำตอบให้กับคุณ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger