คริสเตียนทอล์คโชว์ | “คุณกลับใจแล้วจริงหรือ”

ซีรีส์รายการวาไรตี้   313  

บทนำ

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:

ละครสั้น: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/short-sketches.html

ทอล์คโชว์: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/chinese-crosstalk.html

บทเพลงนมัสการและสรรเสริญ: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/praise-and-worship-songs.html

“คุณกลับใจแล้วจริงหรือ” | คริสเตียนทอล์คโชว์

ความวิบัติต่างๆเกิดแก่พวกเราในตอนนี้ การแพร่ระบาดของโรคกำลังแพร่ไปทั่วทั้งโลก นิมิตของการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ถูกทำให้ลุล่วงแล้ว และบรรดาผู้ที่ถวิลหาการทรงปรากฏของพระเจ้ากำลังถวิลหาให้พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมา ช่วยกู้มนุษยชาติจากความวิบัติและนำพาพวกเราเข้าไปในอาณาจักรสวรรค์ สองพันปีมาแล้ว องค์พระเยซูเจ้าตรัสว่า "จงกลับใจใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว" (มัทธิว 4:17) (© THSV) โดยการสัมฤทธิ์การกลับใจที่จริงแท้เท่านั้น พวกเราถึงจะสามารถได้รับการช่วยให้รอดและเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ แต่การกลับใจที่จริงแท้คืออะไรเล่า? เป็นการเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับการยกโทษต่อบาปของพวกเรา ทว่าก็ยังคงทำบาป ต้านทานพระเจ้าและดำรงชีวิตในความบาปอยู่บ่อยครั้งจนพวกเราไม่สามารถทำให้ตัวเราเองเป็นอิสระจากมันได้หรือไม่? เป็นการทำการพลีอุทิศ สละตัวเองและกระทำการดีอย่างออกนอกหน้าหรือไม่? ทอล์กโชว์หัวข้อ "คุณกลับใจแล้วหรือยัง?" เปิดเผยคำตอบให้กับคุณ

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น