เพลงคริสเตียน | "เจ้าได้รับมากมายแล้วเพราะความเชื่อ"

วันที่ 12 เดือน 07 ปี 2023

Intro

ในครรลองการพิพากษา

เจ้าเห็นบั้นปลายของสิ่งทรงสร้าง

เห็นว่าพระผู้สร้างต้องได้รับความรัก

ในราชกิจการทรงพิชิต

เจ้าเข้าใจชีวิตมนุษย์ครบถ้วน

และเจ้าเห็นอ้อมแขนของพระเจ้า

Verse 1

ในการทรงพิชิตนี้

เจ้ารู้ความหมายแท้จริงของ "มนุษย์"

ได้รับเส้นทางถูกต้องของชีวิตมนุษย์

มองเห็นอุปนิสัยของพระเจ้าที่ชอบธรรม

Verse 2

ในการทรงพิชิตนี้

เจ้าเห็นพระพักตร์อันงดงาม เปี่ยมพระสิริ

และเจ้าได้เรียนรู้จุดกำเนิดของมนุษย์

เข้าใจ "ประวัติศาสตร์อันเป็นอมตะ" ของมนุษย์

Chorus

เป็นเพราะคำว่า "ความเชื่อ"

เจ้าจึงถูกสาปแช่ง พิพากษามากมาย

แต่เจ้ามีความเชื่อที่แท้จริง

และสิ่งที่ล้ำค่าและเป็นจริงที่สุด

ความเชื่อที่แท้จริง เป็นเพราะความเชื่อ

Verse 3

ในการทรงพิชิตนี้

เจ้ามารู้จักบรรพบุรุษของมนุษย์ทั้งปวง

และต้นกำเนิดความเสื่อมทรามของผู้คน

เจ้าได้พระพรและความโชคร้ายที่สมควร

Verse 4

ในการทรงพิชิตนี้

เจ้าได้รับความชูใจและความชื่นบาน

ทั้งการสั่งสอน บ่มวินัยไม่สิ้นสุด และการตำหนิ

จากพระผู้สร้างต่อสรรพสิ่งทรงสร้าง

Chorus

เป็นเพราะคำว่า "ความเชื่อ"

เจ้าจึงถูกสาปแช่ง พิพากษามากมาย

แต่เจ้ามีความเชื่อที่แท้จริง

และสิ่งที่ล้ำค่าและเป็นจริงที่สุด

ความเชื่อที่แท้จริง เป็นเพราะความเชื่อ

Outro

ทั้งหมดนี้มิใช่เพราะเจ้าเชื่อน้อยนิดหรือไร

เมื่อเจ้าได้รับสิ่งเหล่านี้ ความเชื่อไม่เติบโตหรือไร?

ที่เจ้าได้รับมานั้นไม่มากล้นหรอกหรือ?

เป็นเพราะความเชื่อ เป็นเพราะความเชื่อ

เป็นเพราะความเชื่อ เป็นเพราะความเชื่อ

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger