เพลงคริสเตียน | "จงมอบใจและกายเพื่อทำพระบัญชาของพระเจ้าให้ลุล่วง"

วันที่ 14 เดือน 07 ปี 2023

Verse 1

ในฐานะมนุษย์ผู้ธรรมดา

ในฐานะสาวกผู้อุทิศตน

นี่คือหน้าที่ ความรับผิดชอบของพวกเรา

ที่จะอุทิศทั้งกายและหัวใจ

เพื่อทำตามพระบัญชาของพระเจ้า

Chorus

เพราะทั้งตัวพวกเรา พระเจ้าสร้างมา

พวกเราดำรงอยู่เพราะอธิปไตยของพระองค์

เพราะทั้งตัวพวกเรา พระเจ้าสร้างมา

พวกเราดำรงอยู่เพราะอธิปไตยของพระองค์

Verse 2

หากกายใจพวกเรามิใช่มีไว้

เพื่อพระบัญชาพระเจ้า และเหตุชอบธรรมของคน

ดวงจิตพวกเราย่อมไร้ค่าแก่เหล่าผู้พลีชีพ

เพื่อพระบัญชาของพระเจ้า

ช่างไม่คู่ควรกับพระองค์

ผู้ทรงให้พวกเราทุกอย่าง

Chorus

เพราะทั้งตัวพวกเรา พระเจ้าสร้างมา

พวกเราดำรงอยู่เพราะอธิปไตยของพระองค์

เพราะทั้งตัวพวกเรา พระเจ้าสร้างมา

พวกเราดำรงอยู่เพราะอธิปไตยของพระองค์

เพราะทั้งตัวพวกเรา พระเจ้าสร้างมา

พวกเราดำรงอยู่เพราะอธิปไตยของพระองค์

เพราะทั้งตัวพวกเรา พระเจ้าสร้างมา

พวกเราดำรงอยู่เพราะอธิปไตยของพระองค์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger