เพลงคริสเตียน | "การติดตามพระคริสต์ถูกกำหนดโดยพระเจ้า"

วันที่ 07 เดือน 02 ปี 2021

พระเจ้าได้ทรงกำหนดให้พวกเราติดตามพระคริสต์และก้าวผ่านบททดสอบและความทุกข์ลำบาก

หากพวกเรารักพระเจ้าอย่างแท้จริง

พวกเราควรนบนอบต่ออธิปไตยและการจัดการเตรียมการของพระองค์

การก้าวผ่านบททดสอบและความทุกข์ลำบากเป็นไปเพื่อที่จะได้รับพรโดยพระเจ้า

และพระเจ้าตรัสว่า ยิ่งเส้นทางที่พวกเราเดินขรุขระมากขึ้นเท่าใด

มันก็สามารถแสดงให้เห็นความรักของพวกเราได้มากขึ้นเท่านั้น

เส้นทางที่พวกเราเดินวันนี้ได้รับการกำหนดไว้ล่วงหน้าโดยพระเจ้า

การติดตามพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายคือพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากพระพรทั้งหมด

ฉันได้รับประสบการณ์กับการพิพากษาแห่งพระวจนะของพระเจ้า

และทนทุกข์กับความเจ็บปวดจากบททดสอบและความทุกข์ลำบาก

กระนั้นฉันก็ลิ้มรสชาติความชูใจในพระวจนะของพระเจ้า

และได้เห็นความรักและพระพรของพระเจ้า

ฉันชื่นชมการทรงสถิตของพระองค์และบรรลุความชื่นบานและสันติสุขที่แท้จริง

ด้วยการสนับสนุนจากพระวจนะของพระเจ้า

ฉันมีความมั่นใจที่จะตั้งมั่นในคำพยานของฉัน

ในชั่วขณะที่อันตราย เมื่อฉันเผชิญหน้ากับความตายอย่างสงบ ฉันมองเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้า

พระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นกับฉันอย่างลับๆ เสมอ

พระวจนะของพระเจ้าคือเรี่ยวแรงของฉัน พระวจนะเหล่านั้นทำให้ฉันติดตามมาจนถึงทุกวันนี้

พระคริสต์ช่างน่ารักชื่นชมยิ่งนัก พระองค์คือพระเจ้าของฉัน

พระคริสต์ช่างน่ารักชื่นชมยิ่งนัก พระองค์คือพระเจ้าของฉัน

พระเจ้าทรงทนทุกข์มากมายยิ่งนักเพื่อเห็นแก่ประโยชน์แห่งความรอดของมวลมนุษย์

เมื่อเป็นมนุษย์ ฉันควรใช้ชีวิตของฉันเพื่อพระเจ้า

เมื่อเป็นมนุษย์ ฉันควรใช้ชีวิตของฉันเพื่อพระเจ้า

การรักพระเจ้าด้วยหัวใจของฉันและให้การเป็นพยานต่อพระองค์ นั่นคือหนทางที่ฉันควรไป

ในการไล่ตามเสาะหาการรักพระเจ้า ความยากลำบากใดก็มีค่าควรแก่การแบกรับ

ในการติดตามพระคริสต์ตลอดเส้นทาง ฉันเผชิญหน้ากับพระเจ้า

พระคริสต์ทรงเป็นความจริงและพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธ์กับชีวิตจริง

การรักพระเจ้าด้วยหัวใจของฉันและให้การเป็นพยานต่อพระองค์ นั่นคือหนทางที่ฉันควรไป

ในการไล่ตามเสาะหาการรักพระเจ้า ความยากลำบากใดก็มีค่าควรแก่การแบกรับ

ในการติดตามพระคริสต์ตลอดเส้นทาง ฉันเผชิญหน้ากับพระเจ้า

พระคริสต์ทรงเป็นความจริงและพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธ์กับชีวิตจริง

การรักพระเจ้าด้วยหัวใจของฉันและให้การเป็นพยานต่อพระองค์ นั่นคือหนทางที่ฉันควรไป

ในการไล่ตามเสาะหาการรักพระเจ้า ความยากลำบากใดก็มีค่าควรแก่การแบกรับ

ในการติดตามพระคริสต์ตลอดเส้นทาง ฉันเผชิญหน้ากับพระเจ้า

พระคริสต์ทรงเป็นความจริงและพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธ์กับชีวิตจริง

ฉันจะรักพระเจ้าไปตลอดกาลและให้การเป็นพยานต่อพระองค์ไปตลอดกาล

ฉันจะรักพระเจ้าไปตลอดกาลและให้การเป็นพยานต่อพระองค์ไปตลอดกาล

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger