หนังคริสเตียน | เหตุใดพระเจ้าจึงทรงพระนามว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เมื่อพระองค์เสด็จมาในยุคสุดท้าย? (ฉากเด่น)

วันที่ 10 เดือน 07 ปี 2023

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger