คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ตอนนี้ฉันแยกแยะพระคริสต์จริงแท้จากพระคริสต์เทียมเท็จได้แล้ว"

วันที่ 16 เดือน 01 ปี 2021

เป็นเวลาสองพันปีแล้วที่บรรดาคริสเตียนได้เฝ้าถวิลที่จะต้อนรับองค์พระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์ทรงกลับมา และตัวละครหลักในวีดิทัศน์นี้ก็ไม่ยกเว้น เมื่อเห็นคำเผยพระวจนะเกี่ยวกับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับการทำให้ลุล่วง และความวิบัติต่างๆ ยิ่งน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นตลอด ความหวังของเธอต่อการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ยิ่งเร่งด่วนมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเธอได้ยินพี่สาวคนหนึ่งให้คำพยานว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาแล้ว เธอก็ต้องการจริงๆ ที่จะมองค้นเข้าไปในการนี้ อย่างไรก็ตาม ศิษยาภิบาลและพวกผู้อาวุโสของเธอพูดว่าพวกพระคริสต์เทียมเท็จจะปรากฏในยุคสุดท้าย และว่าข่าวใดๆ เกี่ยวกับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นข่าวปลอมและต้องไม่ถูกยอมรับ เพราะกลัวว่าจะถูกหลอกลวงโดยพวกพระคริสต์เทียมเท็จ แต่ก็กลัวอีกด้วยว่าจะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทอดทิ้งหากพระองค์ได้เสด็จมาแล้วอย่างแท้จริง และเธอไม่ได้แสวงหาพระองค์จนพบ เธอจึงพบว่าตัวเธอเองติดอยู่ระหว่างตัวเลือกสองตัวที่ย่ำแย่พอกัน แล้วเธอก็ตระหนักว่าหนทางเดียวที่จะแยกแยะความจริงจากความเท็จคือการแสวงหาและเจาะลึก ต่อมา เธอก็เข้าใจความจริงแห่งวิธีแยกแยะระหว่างพระคริสต์เที่ยงแท้กับพวกพระคริสต์เทียมเท็จในท้ายที่สุด โดยผ่านทางสามัคคีธรรมที่พี่น้องชายหญิงจากคริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้มา และโดยการอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เธอระลึกได้ถึงพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสมือนเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้า ต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า และก้าวให้ทันกับก้าวพระบาทของพระเมษโปดก!

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger